• Rina Liefting en Nel Poortinga, de oprichtsters van Loofes

Loofles opent buitenschoolse opvang plus in Jeugddorp De Glind

11-12-2015, 12:41 | Lezersnieuws | Loofles

In januari 2016 opent Loofles de deuren van haar nieuwe locatie in Jeugddorp De Glind. Loofles biedt kinderen met een ontwikkelingsstoornis en/of gedragsproblemen kleinschalige, buitenschoolse opvang die aansluit bij hun hulpvraag. 'Ons doel is deze kwetsbare kinderen een veilige plek te bieden waar zij zich naar eigen vermogen kunnen ontwikkelen, zodat zij zich voor nu en in de toekomst staande kunnen houden in onze ingewikkelde maatschappij.'

De Plus van Loofles

'We willen met onze opvang bijdragen aan de positieve ontwikkeling van kinderen', vertelt Nel Poortinga, één van de oprichters van Loofles. Ze vervolgt: 'Daarom zoekt de begeleiding van Loofles samen met de kinderen naast spelen, ook sociale situaties op zoals samen boodschappen doen, fietsen of samen koken.' Mede-oprichtster Rina Liefting vult aan: 'Onze BSO+ is er dus niet alleen om de kinderen een leuke vrije tijd te bezorgen of om de zorg even uit handen te nemen van opvoeders. Ons voornaamste doel is het bieden van ondersteuning om de sociaal emotionele vaardigheden van het kind te vergroten'.

(hulp)vraag kind centraal

Nel: 'We helpen de wereld begrijpelijk te maken voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis of gedragsproblemen. Door een vaste dagelijkse routine te volgen weten de kinderen waar zij aan toe zijn. We kijken daarbij heel gericht naar de individuele behoeften en wensen van het kind. Wat heeft het kind nodig? Op basis hiervan stellen we doelen en een plan op. Afstemming met de opvoeders en school vinden wij daarin heel erg belangrijk'.

Jeugddorp De Glind

Dat de Loofles haar volgende stap in Jeugddorp De Glind zet is logisch volgens Rina. 'We vangen nu al kinderen op van de Donnerschool uit De Glind. Met een locatie in De Glind kunnen we de opvang dichter bij de kinderen brengen.' Gerard de Jong, directeur van de Rudolphstichting: 'Wij zijn erg blij met de komst van Loofles'. De Rudolphstichting ondersteunt ontwikkelingen in De Glind en biedt van daaruit Loofles een locatie in het multifunctionele dorpscentrum Glindster. 'Met de komst van de BSO+ verrijken we het aanbod voor kwetsbare jongeren in De Glind en de regio. Daarmee is het Jeugddorp nóg beter in staat om bij te dragen aan de positieve ontwikkeling van deze jongeren.'

De BSO+ is er voor kinderen tussen de 4 en 16 jaar uit het speciaal basis en voortgezet onderwijs of voor kinderen uit het reguliere onderwijs met een rugzakje of diagnose. Voor meer informatie kunt u kijken op: www.looflesbsoplus.nl.