• Marieke van de Beek, lijsttrekker van de ChristenUnie Scherpenzeel.

    Eigen foto

Marieke van de Beek lijsttrekker ChristenUnie

13-10-2017, 14:30 | Lezersnieuws | ChristenUnie Scherpenzeel

Marieke van de Beek (1974) is de lijsttrekker voor de ChristenUnie Scherpenzeel bij de gemeenteraadsverkiezingen 2018. De leden hebben tijdens de ledenvergadering op 11 oktober jl. de kieslijst vastgesteld.

Marieke is al raadslid voor de ChristenUnie sinds 2014, en werd destijds na enige weken fractievoorzitter omdat Tonnis van Dijk wethouder werd. In de daaraan voorafgaande periode was Marieke lid van de raadscommissie.

Met de keuze voor Marieke van de Beek als lijsttrekker en Aart van de Peut op de tweede plaats van de lijst, zet de ChristenUnie de huidige lijn voort. Marieke: "Het is fijn om te zien dat er zowel vanuit het bestuur als vanuit de leden het vertrouwen is om met ons door te gaan. Dat betekent dat we iets goed hebben gedaan. Maar er is nog meer te doen. We hebben voor 2018 een mooi verkiezingsprogramma met belangrijke en heel concrete zaken voor Scherpenzeel. Een programma waarin een echt ChristenUnie geluid doorklinkt. Denk aan thema's als zorg, duurzaamheid, maar ook verbinding in de samenleving. Een programma waarin iedereen meetelt en waardevol is, met speciale aandacht voor mensen die even een steuntje in de rug nodig hebben."

Op de vraag naar haar persoonlijke drijfveren om politiek actief te zijn, antwoordt Marieke: "Ik vind het belangrijk om verantwoordelijkheid te nemen voor de samenleving waarvan je deel uitmaakt. Om niet alleen te 'consumeren', maar ook iets terug te doen. Dat kan op allerlei manieren, voor mij is dat de politiek. Het motto van de ChristenUnie is: 'Geef geloof een stem'. Ik ben er van overtuigd dat geloven niet beperkt is tot de zondag, of tot je privéleven, maar dat je er heel praktisch iets mee kunt en moet doen. Om op die manier een heel klein steentje bij te dragen aan een rechtvaardiger samenleving, waarin mensen omzien naar elkaar."