• Vlnr: Annet van Riel (2), Erik Folmer (3), Willem Schuur (1), Tim Tetterode Ravestein (4) en Nynke Schuur (5)

    PRO Scherpenzeel

PRO Scherpenzeel presenteert ambitieus verkiezingsprogramma

22-01-2018, 17:20 | Lezersnieuws | Robert Tiesing

Sociaal, Groen en Gelijkwaardig. Dat zijn de kernwaarden van het verkiezingsprogramma van PRO Scherpenzeel voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart aanstaande.

"Ons ideale Scherpenzeel is een groen dorp met voldoende faciliteiten op het gebied van sport, zorg en winkels. Een gezellig dorp ook, waar leuke evenementen worden georganiseerd en waar genoeg te beleven is voor jong en oud, ook voor mensen met een kleine beurs, op alle dagen van de week." Zo lezen we in de opening van het programma.

Sociaal

Omzien naar elkaar in deze kleine gemeenschap wordt steeds belangrijker. Kunnen meedoen voor iedereen, ongeacht inkomen, achtergrond of religie. Een sterk sociaal woningbestand en voldoende mogelijkheden voor starters op de woningmarkt. Luisteren naar en steunen van lokale initiatieven. Speciale aandacht voor initiatieven vanuit de jeugd. Scouting dient even veel aandacht te krijgen voor een goede plek als een kunstgrasveld voor een voetbalvereniging. Dat geldt ook voor andere verenigingen. We willen hier nieuw beleid op ontwikkelen.

Groen

In 2030 willen wij dat gemeentelijke instellingen energieneutraal zijn. Dit is ook het uitgangspunt voor nieuwbouw van woningen en bedrijven in het dorp. Fijnstof is een groot probleem dat te weinig wirdt aangepakt. Goede samenwerking in de regio is hierin cruciaal. De fiets dient de norm te worden in het dorp. Voorzieningen voor blik zijn belangrijk, maar staan niet 'auto'matisch op de eerste plaats, zoals voor veel andere partijen geldt. Meedoen en meedenken van inwoners over een goede inrichting van snippergroen. Hier willen we initiatieven voor activeren vanuit de inwoners.

Gelijkwaardig

Het belangrijkste is een betrouwbaar gemeentebestuur. Er hebben de afgelopen tijd te veel incidenten plaats gevonden, zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoofdpersonen. Dit voorkomen in de we toekomst door open en transparant binnen de gemeenteraad te opereren, maar zeker ook door de wijze waarop wij individuele inwoners behandelen. PRO Scherpenzeel wil daarin het goede voorbeeld zijn en iedere bestuurder of ambtenaar daar op aanspreken. Iedereen heeft recht op een gelijkwaardige plaats binnen het dorp. Meedoen vinden wij vanzelfsprekend, niet iets dat je af moet dwingen. Voor ons is gelijkwaardigheid en meedoen de norm en niet afhankelijk van je achtergrond en wie of wat je kent.

In de komende weken stellen de eerste vijf kandidaten en hun specifieke aandachtsgebieden zich aan u voor via verschillende media.