• Bedrijfsbezoek Rotary Barneveld aan WaterschapVallei en Veluwe

    Kees van der Werf

Rotary Barneveld bezoekt Waterschap Vallei en Veluwe

04-11-2017, 12:20 | Lezersnieuws | Jos Meesters

Rotary Barneveld bezoekt Waterschap Vallei en Veluwe

Onlangs brachten veertien leden van de Rotary Barneveld een bezoek aan de rioolwaterzuiveringsinstallatie van het Waterschap Vallei en Veluwe in Apeldoorn.

Het werkgebied van het waterschap is het gebied gelegen tussen IJssel, Neder-Rijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. Van oudsher regelen waterschappen de waterhuishouding in ons land. Waren er in 1850 nog 3500 waterschappen, anno 2017 zijn dat er nog 22. De moderne waterschappen zorgen voor veilige dijken en voor schoon (kwaliteit) en voldoende (kwantiteit) oppervlaktewater.

Vroeger beperkte het waterschap zich tot het zuiveren van het afvalwater. Door zeven werden grofvuil en papierresten verwijderd. Daarna ging het water naar bassins waar bacteriën de afvalstoffen via een biologisch proces afbraken en de slibdeeltjes bezonken. Na beluchting werd het water het oppervlaktewater geloosd. Het slib werd na droging afgevoerd en verbrand.

Tegenwoordig wordt op het terrein van het waterschap door vergisting van het slib biogas gewonnen. Dit gas vormt de brandstof voor vijf generatoren die gezamenlijk zeven megawatt elektrisch vermogen leveren. De warmte die bij de elektriciteitsproductie vrijkomt wordt in de Apeldoornse wijk Zuidbroek gebruikt voor het verwarmen van woningen en tapwater.

Door optimalisatie van de processen is de energieproductie van de rioolwaterzuivering inmiddels hoger dan het eigen verbruik. Het produceren en distribueren van warmte vindt plaats in goede samenwerking tussen de gemeente Apeldoorn, energiebedrijf Essent en het waterschap. Uit het slib wordt jaarlijks 900 ton kunstmest geproduceerd.

De leden kijken terug op een buitengewoon interessant bedrijfsbezoek georganiseerd door Rotary-lid Theo Bos die ook lid is van het Algemeen Bestuur van het waterschap.