• initiatiefnemer Kees Pieters

    Kees Pieters

Start Burgerinitiatief 'Stop de bouw van windmolens op land'

06-12-2017, 00:00 | Lezersnieuws | Kees Pieters

Wind op land is tot 39 procent duurder dan wind op zee

Windenergie op zee is inmiddels goedkoper dan windenergie op land. En de ruimte die op de Noordzee al is gereserveerd voor windturbines is meer dan voldoende om alle plannen voor wind op land te kunnen vervangen. Toch blijft de overheid doorgaan met het plaatsen van windturbines op land. Windturbines zo hoog als de Euromast. Windturbines, die overlast veroorzaken door laagfrequent geluid, slagschaduw en horizonvervuiling. Vele honderden van deze windturbines moeten er nog verrijzen door heel Nederland, als het aan de regering ligt. Ook in Barneveld en Voorthuizen!

Burgerinitiatief

'Dat moet stoppen', zegt Kees Pieters, initiatiefnemer van Burgerinitiatief 'Stop de bouw van windmolens op land'. Hij roept iedereen op het burgerinitiatief te ondertekenen op stoplandwind.nl en te verspreiden naar zoveel mogelijk mensen. 'Daarmee kunnen we de politiek bewegen om het beleid te wijzigen'. Er zijn 40.000 ondertekeningen nodig om het onderwerp op de agenda te krijgen van de Tweede Kamer.

Het bouwen van windturbines op land is:

1. Niet economisch, want windenergie op zee is goedkoper

2. Niet duurzaam, want op zee krijg je meer groene energie voor je geld

3. Overlastgevend voor de omwonenden

Alle onderliggende analyses zijn te vinden op de website: stoplandwind.nl

Windenergie op kosten van en ten koste van de burger

Windenergie wordt gesubsidieerd door de burger via de Opslag Duurzame Energie (ODE) in de energierekening. Bedrijven betalen bijna geen ODE. De overlast van de windturbines is voor de burger. De rijkelijke subsidies (SDE+ Stimulering Duurzame Energie) zijn voor de bedrijven, die de windturbines installeren en in beheer hebben. Omdat windmolens tegen hogere kosten op land worden gebouwd in plaats van op zee, betaalt de burger meer ODE dan nodig is voor de energietransitie.

Het Burgerinitiatief Stop de bouw van windmolens op land wordt gesteund door meer dan 30 organisaties door heel Nederland.