• Alie van de Hudding ontvangt de erkenning voor 30 jaar

  Jan-Arie Mouthaan
 • Bram de Jongh ontvangt de erkenning voor 10 jaar

  Jan-Arie Mouthaan
 • Roos Voortman ontvangt de erkenning voor 10 jaar

  Jan-Arie Mouthaan
 • Elise Lassche ontvangt de erkenning voor 10 jaar

  Jan-Arie Mouthaan
 • Sjirine Bettink ontvangt de erkenning voor 10 jaar

  Jan-Arie Mouthaan
 • Vlnr: Roos Voortman, Alie van de Hudding, voorzitter Jim Bakker, Aafje van de Krol, Bram de Jongh, Elise Lassche en Sjirine Bettink

  Jan-Arie Mouthaan

Vrijwilligersavond Rode Kruis afdeling Barneveld

14-03-2018, 13:10 | Lezersnieuws | Jos

Barneveld:     Dinsdag 13 maart vond de jaarlijkse ledenvergadering en vrijwilligersavond van het Rode Kruis, afdeling Barneveld plaats.

Terugblik op 2017

Voorzitter Jim Bakker blikt tevreden terug op het jaar 2017. Hij is trots op álle Rode Kruis vrijwilligers, die steeds weer klaarstaan bij evenementen, activiteiten, en trouw de stafvergaderingen en de tweewekelijkse herhalings- en oefenavonden bijwonen. Penningmeester Ben van de Vliert presenteert een sluitende begroting in een positief meerjaren perspectief.

Nieuwe website Rode Kruis, afdeling Barneveld

Sinds januari 2018 heeft het Rode Kruis, afdeling Barneveld, waartoe ook de gemeente Scherpenzeel behoort, een nieuwe duidelijke website.

Rode Kruis EHBO verdiepingscursus

Een groot succes was ook de uitgebreide Rode Kruis EHBO-opleiding met twaalf enthousiaste deelnemers. Na drie zaterdagen hard werken, verbanden aanleggen, slachtoffer in de stabiele zijligging  leggen, reanimeren en oefenen met de AED hebben zij zaterdag 10 maart de opleiding afgerond en zijn zij  gecertificeerd. Voor een volgende EHBO-cursus kunnen mensen contact opnemen met onze penningmeester Ben van de Vliert. Bij voorkeur via zijn email: bvandevliert@rodekruis.nl

In memoriam

Ook werd er stil gestaan bij het overlijden van drie dierbare vrijwilligers, die zich vele jaren hebben ingezet  voor het Rode Kruis. De heer Geurt Hols, overleden op 5 juli 2017, de heer Gerrit van de Zandschulp overleed op 15 december 2017 en de heer Henk Kroos overleed 27 januari 2018. Wij zijn dankbaar voor hun grote inzet en betrokkenheid en missen hen in ons midden.

Jubilarissen

De heer Jim Bakker huldigde tenslotte de jubilarissen. De dames Christien Kuiper en Alie van den Hudding kregen een erkenning voor dertig jaar trouwe dienst bij het Rode Kruis. De overige zes jubilarissen kregen een erkenning voor tien jaar trouwe dienst; de dames Roos Voortman, Sjirine Bettink, Teunice Romijn, Elise Lassche en de heren Albert van de Zandschulp en Bram de Jongh. Na het uitreiken van de erkenningen kreeg mevrouw Aafje van de Krol - van Driesten uit handen van de heer Dick Rozendaal een oorkonde voor twintig jaar Sigma - Noodhulpteam.

Watersnoodramp in februari 1953

Na de pauze vertelde de heer Thijn Barendrecht op boeiende wijze over de hulpverlening door het Rode Kruis bij de Watersnoodramp in februari 1953. Ook hulpverleners uit Barneveld en omstreken hebben destijds bij die grote ramp geholpen.