Doneer & continueer Voedselhulp Voorthuizen

24-03-2020, 11:48 | Lezersnieuws | Arianne Spek

Voedselhulp Voorthuizen vraagt deze weken jouw steun. Een vaste groep mensen is afhankelijk van levensmiddelen die zij wekelijks bij Voedselhulp Voorthuizen afhalen. Deze producten zijn afkomstig uit de overschotten van supermarkten in de regio. Door hamsteracties vanwege corona is dat overschot nu sterk verminderd. Producten die Voedselhulp anders gratis krijgt, moet de Stichting nu zelf aankopen om mensen die het nodig hebben te kunnen blijven voorzien van noodzakelijke levensbehoeften. Met jouw financiële bijdrage kunnen we hen die gratis levensmiddelen blijven verstrekken.

Steun je lokale medemens en doneer jouw bijdrage op: rekeningnummer NL21RABO0304139297 t..n.v. Stichting Voedselhulp Voorthuizen o.v.v. steunweken corona. De stichting heeft een ANBI-status, wat inhoudt dat je bijdrage aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. (Een bedrag van 30-50 euro is al helpend om 1 gezin per week te kunnen blijven ondersteunen.) 

Namens alle mensen die afhankelijk zijn van Voedselhulp Voorthuizen alvast enorm bedankt! 
Meer weten? Zie voedselhulpvoorthuizen.nl of contact coördinator Hans Groenenberg 06-81403499