• Koor Immanuel

    /bobo

Passie en Paasconcert christelijk gemengd koor Immanuel.

21-02-2020, 21:50 | Lezersnieuws | Henk van Harn

Koor- en samenzang om God de lof toe te zingen voor het grote wonder van het lijden en sterven en de opstanding van onze Here Jezus Christus. Dit is wat we hopen te doen tijdens ons  Passie en Paasconcert  D.V. 2 april in de oude kerk te Bennekom. Medewerking wordt verleend door ds. G.F. Willemsen uit Veenendaal: opening en sluiting, Bert Elbertsen: orgel en piano, Annedien Bos: dwarsfluit. De algehele leiding is in handen van onze dirigent Adriaan Bruinink. Aanvangstijd is 20 uur en de kerk zal opengaan om 19.30 uur. Voor de gemaakte onkosten zal er een collecte worden gehouden. Wij hopen dat u erbij bent: Van Harte Welkom!

Voor verdere inlichtingen: www.christelijkgemengdkoorimmanuel.nl