• Elsemarie van Asselt, Elly van den Berg en Klazien van der Vlist

    Bert Vos

Christelijk onderwijs met impact!

11-03-2020, 13:21 | Lezersnieuws | Henriette Kas

CNS De Triangel in Lunteren heeft in 2018 het predicaat Excellente school ontvangen voor de bijzondere kwaliteit van het onderwijs, met als kenmerk de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Deze vorming van kinderen en ontwikkeling van hun talenten is verbonden aan de manier waarop christelijke identiteit wordt geleefd en beleefd in de school. De school stelt zich voortdurend de vraag, hoe zijn we als christelijke school relevant voor de omgeving om ons heen, voor de buurt, de ouders en natuurlijk, de kinderen? 

Een keuze voor de vrede

De groei vanaf 2006, vanuit de situatie van zorg en aandacht, naar een situatie van excellentie ging niet vanzelf. De school heeft aan de hand van de methodiek De Vreedzame School hard gewerkt aan de koers, de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. De Triangel wil vreedzaam met elkaar omgaan in de school door onder andere het stimuleren van positief gedrag, zij wil vooral bouwen aan een cultuur van vrede. Het christelijk geloof biedt een richting aan het concept van de vrede, liefde en genade spelen hierin een belangrijke rol. Zo krijgt vrede betekenis door het werken met mediatoren, leerlingen die andere leerlingen begeleiden tijdens ruzie en onvrede en krijgt vrede betekenis door te werken met een gevoelsthermometer in de klas en aandacht voor de gevoelens en emoties van kinderen. Het leren kijken naar elkaar en oefenen om zich te verplaatsen in elkaar kan de vrede stimuleren. Zo werkt men aan vertrouwen in elkaar, om iets te zien in de ander wat van waarde is en dat te benoemen. 

Kennisdeling van praktijken

Onlangs heeft de directie van CNS De Triangel, samen met Elly van den Berg (onderzoeker en senior docent professionele identiteit CHE Ede) een inhoudelijke bijdrage geleverd aan de onderwijsconferentie van de scholenvereniging VPCO op het eiland Curaçao. Er zijn daar diverse scholen bezocht en gesprekken gevoerd met docenten en directie over goed onderwijs en vooral ook over christelijk onderwijs. Als de geloofsbeleving van ouders zo verschilt met die van school of de traditie en dus soms zo moeilijk aansluit in taal en vorm; wat is dan goed christelijk onderwijs? Tijdens de conferentie heeft de directie een presentatie gehouden over de verschillende manieren waarop het werken aan de vrede concreet kan worden in de school. Elly van den Berg heeft dit verder verdiept en versterkt vanuit het concept van professionele identiteit. 

Leren van vrede

De Triangel heeft een handreiking geschreven met als titel ‘Leren van Vrede’. In deze uitgave staan praktijkverhalen centraal om andere scholen en leerkrachten te inspireren en te bemoedigen om aan de slag te gaan met christelijke identiteit in de eigen context.  Op vrijdag 3 april 2020 wordt een event georganiseerd op de Christelijke Hogeschool Ede voor scholen om elkaar te ontmoeten en met  elkaar te leren met als centrale vraag: “Hoe kan het (christelijk) onderwijs relevant blijven in onze tijd?” De handreiking ‘Leren van Vrede’ wordt officieel gelanceerd.