Ede gaat voor titel 'fietsstad'

EDE - Ede gaat een fietspad, fietsstraat en extra fietsparkeerplaatsen aanleggen. Verder kijkt de gemeente naar een optimalisatie van verkeerslichtenregelingen en volgen nadere onderzoeken. In het Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer (UVV) 2015 staat welke nieuwe verkeersprojecten de gemeente volgend jaar oppakt.Verkeerswethouder Leon Meijer hierover: ,,Het is waardevol voor Ede dat het uitvoeringsprogramma veel aandacht heeft voor de fietsers. In Ede is veel ruimte voor fietsers, zowel recreatief, als voor woon- werkverkeer en naar school". Ede gaat een fietspad, fietsstraat en extra fietsparkeerplaatsen aanleggen. Verder kijkt de gemeente naar een optimalisatie vanverkeerslichtenregelingen en volgen nadere onderzoeken. In het Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer (UVV) 2015 staat welke nieuwe verkeersprojecten de gemeente volgend jaar oppakt.Het college van burgemeester en wethouders stemde vandaag in met het voorstel. Dit jaar omvat het UVV voor het eerst zowel verkeers- als parkeerprojecten. Voorheen waren dit twee aparte uitvoeringsprogramma´s. In totaal investeert de gemeente komend jaar bijna 1,5 miljoen euro in nieuwe verkeersprojecten. De helft van deze kosten wordt betaald uit subsidies.Aan de oostkant van de Keesomstraat gaat de gemeente - op ontbrekende delen - een tweerichtingen fietspad realiseren. Hierdoor kunnen inwoners vanaf Veldhuizen naar Wageningen fietsen zonder de Keesomstraat, Dreeslaan of Mansholtlaan over te steken. In 2014 is onderzocht bij welke bushaltes te weinig fietsenrekken aanwezig zijn. In 2015 plaatst de gemeente daar extrafietsrekken. Met de Gehandicaptenraad Ede gaat de gemeente obstakels inventariseren, prioriteren en aanpakken.Met de Rondweg De Klomp heeft de Veenendaalseweg vooral een functie voor de fietser en het openbaar vervoer. Om dit te ondersteunen richt de gemeente de Veenendaalseweg in als fietsstraat. De Griftweg tussen de Rondweg De Klomp en de Kade wordt afgesloten voor al het verkeer, behalve (brom)fietsers. Deze maatregel volgt op het steeds verder groeiende sluipverkeer en is tot stand gekomen in overleg met belanghebbenden en omwonenden.Op de snelfietsroute Ede-Wageningen onderzoekt de gemeente twee trajectdelen: een ongelijkvloerse kruising voor fietsers van de Oude Bennekomseweg met de Emmalaan en een kwalitatief tracé door Bennekom, mogelijk in combinatie met verkeerscirculatie maatregelen.Om de parkeerregulering te optimaliseren, voert de gemeente een onderzoek uit. Onderdelen hiervan zijn onder andere betaald parkeren in het schilgebied, een onderzoek naar reguleringstijden en een modern en klantvriendelijk parkeersysteem. Daarnaast verrichten we onderzoeken naar de herinrichting van het Bunschoterplein en de verkeersafwikkeling bij hetKuiperplein en De Markt.In februari 2014 heeft de gemeenteraad het GVVP vastgesteld. Onderdeel van het GVVP is de dynamische uitvoeringsagenda met projecten voor de korte, middellange en lange termijn. De projecten zijn voor een groot deel door de Edese bevolking naar voren gebracht. Alle projecten in het UVV starten volgend jaar en komen voort uit de dynamische uitvoeringsagenda.De verkeersprojecten worden - waar mogelijk - goed afgestemd met onderhoudswerkzaamheden en andere ruimtelijke ontwikkelingen. Dit is niet alleen efficiënt, het zorgt er ook voor dat de overlast door werkzaamheden voor de omgeving beperkt blijft.In de loop van 2015 gaan de projecten van start. De uitvoering is in veel gevallen later, omdat hieraan veel voorbereidingen vooraf gaan. Als het zover is, informeert de gemeente de direct betrokkenen uiteraard over de plannen.