Geen speelautomatenhal zonder fiat gemeenteraad Ede

EDE In raadsvragen wilde Nico van der Pol, gemeenteraadslid van de SGP, weten waarom de politiek niet vooraf, dus voor dat de informatie in de media kwam, geïnformeerd werd over een speelautomatenhal in Ede.

,,Besluiten van het college van b. en w. worden op donderdag na vaststelling op dinsdag gepubliceerd op de website van de gemeente Ede. Dat is in dit geval ook gebeurd," antwoordde burgemeester Cees van der Kaap tijdens het vragenuurtje van de gemeenteraad.

De gemeenteraad wordt volgens de burgemeester ook op deze wijze altijd geïnformeerd. ,,Het artikel over een speelautomatenhal is op basis daarvan gepubliceerd. Het gaat het over de wijziging van een aantal artikelen in de Algemeen Plaatselijke Verordening. Aan de hand van een aantal zienswijzen heeft het college de verordening definitief vastgesteld. En wordt dit ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad."

De wijzigingen maken deel uit van een grote opschoning van de APV, aldus Van der Knaap. ,,De voorgestelde wijzingen komen voort uit de wens van de raad. Per artikel kan dat per fractie verschillend worden beoordeeld."

Er geeft geen afstemming plaatsgevonden met de FoodValley gemeenten over de eventuele komst van een gokhal, antwoordde Van der Knaap een de vraag van Van der Poel. ,,Het gaat puur om gemeentelijk beleid. Andere vragen moeten tijdens het debat in de raad tijdens de beoordelende vergadering aan de orde komen."

Als de aanpassing van de APV wordt doorgevoerd, betekent dat volgens de burgemeester niet dat er dan een speelautomatenhal automatisch kan worden gevestigd in Ede. ,, Daar is een vergunning voor nodig. En deze vergunning kan pas worden verleend nadat door de raad een beleidskader is vastgesteld."