• Bram van den Heuvel
  • Pixabay

´In Spanje kijkt thuis niet mee´

VOORTHUIZEN Ds. Wim Gorissen, emeritus predikant van de hervormde gemeente in Voorthuizen, was drie en vier jaar geleden zes weken als predikant verbonden aan kerkelijk centrum Het Anker in het Spaanse Benidorm. Klaas en Adry Vogel uit Voorthuizen overwinteren al elf jaar in het vakantieoord. Als de kerk er niet was, zouden ze dat niet doen.

Henk van IJken

De kerk in Benidorm is oecumenisch. Er komen kerkgangers uit allerlei kerkelijke gezindten. Van Rooms-katholiek en evangelisch tot vrijzinnig. De zo´n tweehonderdvijftig regelmatige kerkgangers tijdens de zondagse ochtenddiensten in Benidorm, ,,zijn zeer open naar elkaar´´, merkt ds. Gorissen (78) op. ,,De mensen voelen zich daar wat minder gebonden aan de (kerkelijke) regeltjes van huis. Ze overwinteren of zijn op vakantie. Niet alleen het vaak mooie Spaanse weer trekt hen, maar ook de mogelijkheid om er naar de kerk te kunnen.

Ze verblijven niet alleen in Benidorm, maar ook even verderop, bijvoorbeeld in Albir en Altea. In veel plaatsen zijn er Nederlandse winkels en restaurants. In de decembermaanden, met Kerst en rond Oud en Nieuw, zijn de meesten graag in Nederland. In de afgelopen aprilmaand werden de wekelijkse erediensten door 155 tot 205 mensen bezocht.´´

OPEN KERK Aan de gemeente in Benidorm zijn ieder jaar zo´n tien predikanten verbonden. Ds. Gorissen was een van hen. ,,Nadat mijn vrouw enkele jaar geleden een epilepsie-aanval heeft gehad, durft ze het land niet meer uit. Ik vind het jammer dat we daardoor niet meer naar Spanje kunnen. We krijgen nog van veel mensen de groeten, als een van hen terug is in Nederland. Rond de jaarwisseling ontvangen we veel kaarten uit Spanje. We hebben nog altijd veel contact met de gemeente. Zo heb ik nog enkele nieuwe predikanten kunnen aandragen. Zelf werd ik er door ds. W. Chr. Hovius geïntroduceerd.

MENTALITEIT In Benidorm ga je als dominee voor in de diensten en leidt je begrafenissen. Je bent pastoraal betrokken en gaat op ziekenbezoek bij de mensen die er vakantie houden. De prediking spreekt mij het meest aan. Na de dienst is er koffie. Dan wordt er ook doorgepraat over de verkondiging. Dat gaat veel informeler dan hier. De mentaliteit is er anders. Hier zijn de mensen over het algemeen introvert, in Benidorm heel open. Die mentaliteit doet mij sterk denken aan mijn ervaringen met de Christelijke Caravan Club.

Om het een beetje oneerbiedig te zeggen: in Spanje kijkt thuis niet mee. Leden van de gereformeerde gemeente doen er volop mee in het kerkelijke leven, terwijl ze in Nederland geen stap over de drempel van een andere kerk zouden zetten. Een bezoeker vroeg mij een keer: ´Dominee, ik ben Rooms-katholiek, mag ik volgende week wel weer komen?´. Je merkt alleen al aan het feit dat hij zoiets vroeg, hoe de Heere ook daar werkt. Ik beleefde er vreugde aan en vond het bijzonder.´´

LIEF EN LEED De vaste groep van betrokken kerkgangers in Benidorm bezoekt niet alleen zondagochtend de kerkdienst. Ze zijn ook samen druk met vanalles. Zo houden zij jaarlijks een bazar, waarmee ze maandenbezig zijn. ,,De bazar brengt behoorlijk wat op voor de kerk´´, stelt ds. Gorissen vast. ,,Daarnaast is er elke vrijdagochtend een inloop voor gasten en leden van de kerk, die vaak ook functioneert als groot huisbezoek. Er zijn groepen, zoals 'De Sjokers', die wandeltochten houden of per auto Spanje verkennen en zelfs een weekje met elkaar op stap gaan. Zo nodigt het bestuur van 'Zullenwus', de leden uit om bijvoorbeeld een vierdaags tripje naar Granada te maken.

De Benidormse kerkleden geven een gezamenlijke kerkblad, De Schakel, uit. Ze delen lief en leed. Na de dienst bezoekt een groep uit de kerk het bejaardenhuis, waar zij met de daar wonende oudere gemeenteleden koffie drinken. Er is een gemengd zangkoor met ruim vijftig leden. Volgens de kerkenraad is het ´een wonder van de Heer dat deze bediening van het Woord in Spanje mogelijk is´. De vakantiegangers en overwinteraars zijn, wat je noemt ,´hongerig naar het Woord´.´´

Voordat ds. Gorissen met emeritaat ging, stond hij achtereenvolgens als predikant in Stavenisse (Zeeland), Voorthuizen en Katwijk. Als emeritus is hij verbonden aan de hervormde gemeente in Voorthuizen, waar hij zich inzet in het pastoraat voor ouderen in Nieuw Avondrust. Daarnaast spreekt het evangelisatiewerk hem van jongsaf bijzonder aan. ,,Daar pastte het werk in Benidorm precies bij.

GEEN SPAANS Ook ds. Henk Witte, emeritus predikant van de Gereformeerde Kerk in Voorthuizen, heeft de kerk in Benidorm een aantal keren als predikant begeleid. ,,Via hem en zijn vrouw zijn we - de eerste keer drie weken, later wat langer - voor het eerst naar Benidorm gegaan´´, vertelt Klaas Vogel (78). Hij verblijft nu al elf jaar met zijn vrouw Adry (78) twee maanden per jaar in het vakantieoord in Spanje, om te overwinteren. Ds. Gorissen en zijn vrouw zijn voor hen geen onbekenden.

,,Als we de kerk in Benidorm niet hadden, gingen we er geen twee maanden per jaar heen. Tegen onze wijkpredikant, Garbrich Baalbergen, zeg ik als we vertrekken: ´maak je geen zorgen, met de pastorale begeleiding zit het wel goed in Benidorm´. Wij verblijven er een paar maanden, maar de meesten, veelal ouderen, wonen er langer.´´ Vogel en zijn vrouw zingen in het kerkkoor van de gemeente. Zijn vrouw en hij zijn ook betrokken bij de bazar eind februari. ,,Mijn vrouw verkoopt er sieraden. Ik sta dan achter de tafel met tweedehands boeken.´´

Ze wonen in een appartement in Albir, met een Nederlandse bakker, slager, supermarkt en garage. ,,Je hoeft geen Spaans te leren´´, zegt Vogel.

,,Het is aan de Spaanse kust een stuk warmer dan hier, al was februari dit jaar een vrij koude maand. In Benidorm gaat het om een enthousiaste kerkelijke gemeente, waar iedere zondagochtend wel zeventien tot achttien verschillende denominaties gezamenlijk een viering houden. Ook de goede predikanten en voorgangers die in de diensten voorgaan, komen uit verschillende geloofsgemeenschappen. Daar kan dat wel.´´

Vogel vertelt dat het jarenlang in de zomer stil was in Benidorm. ,,Vanwege de warmte zaten er dan vaak maar een stuk of twintig mensen in de kerk. Nu komen er, juist in de zomer, zoveel jongeren, onder wie kinderen van bewoners, dat er zelfs een kindernevendienst wordt gehouden.´´

,,Het is voor Nederlanders die in de omgeving van Benidorm vakantie houden echt de moeite waard om kerkelijk centrum Het Anker te bezoeken´´, beveelt Gorissen aan. Het adres is: Avenida Doctor Severo Ochoa 10 in Benidorm. Meer informatie op de website: www.kerkinbenidorm.nl