• Van links naar rechts: Piet Hogendoorn, Simon Bax en Christian Westerink. Ze maken deel uit van een leesgroep van de Hervormde Gemeente in Barneveld die dit jaar boeken van Tim Keller bespreekt.

    Pauw Media

‘Keller ´vertaalt´ Bijbel aansprekend’

BARNEVELD Elke seizoen leest de Keller-kring boeken van een schrijver, zoals Calvijn, Luther en Kohlbrugge. Dit jaar staan boeken van Tim Keller op het programma. De totale groep bestaat uit mensen van de Hervormde Gemeente, wijk drie, in Barneveld. Drie leden vertellen er meer over.

Haije Bergstra

Tim Keller is predikant en oprichter van Redeemer Presbyterian Church in Manhattan in New York. Hij is bekend van zijn preken, die wereldwijd gelezen en beluisterd worden. Daarnaast schrijft hij boeken waarvan een groot aantal in het Nederlands zijn vertaald. Ook de leden van de Keller-kring van de Hervormde Gemeente Barneveld waren voor de start al op de hoogte van het werk van Keller. Piet Hogendoorn: ,,Ik ben begonnen met het bekende boek ‘Centrum-Kerk: Het evangelie midden in je stad’. Dat boek legt uit hoe de kerk, waarvan Keller de predikant is, functioneert. Hij laat zien hoe in het centrum van New York binnen een beperkt aantal jaren een bloeiende kerk ontstond, op een plek waar er eerder nog niets was. Hij is in staat om sceptische mensen uit onze tijd toe te leiden naar de Bijbel. Mensen luisteren naar hem en komen naar de kerk. Dat is knap.”

VERTALEN Bij Simon Bax is de interesse voor de boeken van Keller vooral ontstaan door zijn zoon. ,,Mijn zoon was voor zijn werk in New York. Toen hij er een weekend moest verblijven, ging hij naar een kerk in Manhattan. Dat bleek de Redeemer Presbyterian Church te zijn. Hij was verbaasd dat in zo’n wijk een kerk aanwezig was met een degelijke bijbelse prediking. Toen hij thuis kwam en me dit vertelde, ben ik me gaan verdiepen in het werk van Keller. Mij valt op dat Keller mensen in zijn preken op verschillende manieren aanspreekt en voor zowel hogeropgeleiden als lagergeschoolden een boodschap heeft.

Er is een dienst met een eenvoudiger preek voor mensen die nog niet zoveel weten van het christendom. Voor mensen die al langer christen zijn, is er een andere dienst. Voor hen is de preek gedegen.” Christian Westerink, ook lid van de Kellerkring en net afgestudeerd predikant vult aan: ,,We worstelen er allemaal mee hoe je als orthodoxe gelovige het geloof, dat vaak als achterhaald wordt gezien, naar deze tijd vertaalt. Die worsteling geldt niet alleen voor predikanten, maar ook voor ouders met kinderen. Keller weet de vertaalslag in zijn preken en boeken zo te maken dat mensen tot geloof komen. Ik denk dat hij daarom zo aanspreekt.” Daarom voelen mensen met verschillende achtergronden zich in deze kerk thuis.

DORP Keller is predikant in een enorm drukke miljoenenstad, terwijl de mensen uit de gespreksgroep deel uitmaken van een dorpsomgeving, waarin mensen nog relatief vaak naar de kerk gaan. Het culturele verschil is duidelijk, en toch spreekt Keller aan. Piet Hogendoorn: ,,Wij komen ook in aanraking met de vragen van deze tijd. Vragen als: waarom is het christendom uniek en de waarheid en zijn andere religies dat niet? Ook jongelui uit Barneveld komen daarmee in aanraking. Keller stelt de vragen die aan de basis staan van het christelijk geloof aan de orde, ook in het boek dat we dit jaar samen lezen. Ik kom de vragen over bijvoorbeeld het lijden of geloofstwijfel ook tijdens huisbezoeken tegen. Keller geeft daar aandacht aan.”

Simon Bax: ,,Het moderne levensgevoel is in New York niet veel anders dan hier. Het materialisme neemt toe. Of je betekent pas wat als je iets bereikt hebt in de maatschappij. Dat speelt hier net zo sterk.” Christian Westerink: ,,Op het eerste gezicht zijn de verschillen groot. Het maakt denk ik wel verschil of je uit een stadswijk komt of in Barneveld naar de kerk gaat. Maar uiteindelijk, en dat maken de anderen ook duidelijk, is het levensgevoel hetzelfde. Door de moderne media kunnen we allemaal dezelfde dingen zien. Daardoor is het verschil tussen stad en dorp minder groot.” Volgens Simon Bax overstijgt het evangelie deze verschillen. ,,Een eenvoudige mens begrijpt het evangelie en een groot geleerde blijft erin naar wijsheid zoeken.”

INSPIRATIE Keller is een inspiratie voor christenen die te maken hebben met leeglopende kerken en toenemende secularisatie. In de grotere steden is dat vooral merkbaar. Christian Westerink: ,,Ik merk wel dat de vanzelfsprekendheid van het geloof er vanaf is gegaan. Wat ik bijvoorbeeld merk, is dat jongeren bij catechisatie niet direct meer aannemen wat ze in de opvoeding of op school hebben meegekregen. Dat is niet zozeer plaatsgebonden.

Wat je in grote steden in het westen van Nederland wel ziet, meer dan in een dorp als Barneveld, is dat er sprake is van langdurige secularisatie die generaties doortrekt. Dat is wel een verschil dat de kerk enorm uitdaagt. Daar moeten mensen op de ´biblebelt´ wel mee leren omgaan, vooral als ze uit een beschermd kerkelijk milieu komen.

Ik vind het hoopgevend dat het iemand als Keller lukt om deze groep aan te spreken. Je hebt immers snel de neiging om je terug te trekken. Het lijkt soms onbegonnen werk, als de meest basale zaken uit het christelijk geloof mensen niets zeggen. Iemand als Keller inspireert mij, omdat hij dat contact wel weet te leggen.”

SFEER Niet alleen de inhoud, maar ook de sfeer en het gesprek binnen de groep zijn voor de drie leden van de Kellerkring belangrijk. ,,We kijken naar wat Keller denkt en heeft gezegd. Daar zijn we met elkaar over in gesprek. Dat vind ik het meest waardevolle van deze groep”, aldus Piet Hoogendoorn. Er is in deze studiegroep veel vertrouwen opgebouwd en men ervaart het samenzijn en de veilige omgeving als positief. ,,Het is een open kring. waarin iedereen zijn zegje kan doen. Je hoeft niet op te letten, omdat een ander misschien een afwijkende mening heeft”, vult Simon Bax aan. De open sfeer doet iedereen goed. Mensen gaan elke keer met nieuwe ideeën naar huis. Keller inspireert hen.