• Kees Verduijn: ,,Zelf vind ik het prettig om soms helemaal stil te zijn bij een woord of een tekst.”

    Ted Walker

‘Meditatie is even terugschakelen´

LUNTEREN ,,Dit is de derde keer dat tijdens de 40dagentijd aandacht wordt gegeven aan christelijke meditatie in de Maranathakerk in Lunteren", zegt Kees Verduijn. Het wordt door deelnemers ervaren als een moment van rust, op weg naar Pasen.

Haije Bergstra

Vaak wordt de indruk gewekt dat christelijke meditatie een zweverig karakter heeft. Anderen leggen bij meditatie een verband met oosterse religies. Kees Verduijn, docent aan de Christelijke Hogeschool Ede en actief gemeentelid van de Maranathakerk in Lunteren: ,,Het heeft al snel een oosterse sfeer om zich heen die gericht is op de ervaring. Je kunt meditatie niet tastbaar met de handen beetpakken. In de kerkgeschiedenis heeft meditatie altijd een plek gehad.

In de kloostertraditie speelde de Lectio Divina, ver voor de reformatie, al een rol. En dat heeft weer haar wortels in de periode van de ‘woestijnvaders’. Dan spreek je over de derde eeuw na Christus. Als protestanten zijn we dit aan het herontdekken. In de gereformeerde traditie staat de woordverkondiging centraal; daarin is de verstandelijke kant soms teveel benadrukt. De vormen waardoor we het geloof konden beleven, verdwenen meer naar de achtergrond.”

INTERESSE Verduijn heeft samen met gemeentelid Jelma van Roest naar een manier gezocht om in de veertigdagentijd meer te doen met geloofsbeleving. ,,Het is een verinnerlijking geweest. Ik wilde weten wat ik geloofde en wat dat voor mij betekende´´, zegt Verduijn. ,,Ik had al een theologische opleiding gevolgd en was op de hoogte van de geloofsvoorstellingen die er zijn. Toch had ik een jaar of vijf, zes geleden de behoefte om me te verdiepen in de persoonlijke betekenis daarvan. Ik heb een leergang christelijke meditatie gevolgd en ben uitvoerig geschoold in verschillende meditatievormen. Het was een stap in het onbekende, maar het is voor mij een belangrijk vormingsproces geweest. Ik heb er veel goeds door ontvangen.” Van Roest kwam via haar studie in aanraking met mindfulness. Ze ontdekte vervolgens de waarde van de christelijke meditatie.

TERUGSCHAKELEN In de Maranathakerk is de aandacht voor ervaring en geloofsbeleving gegroeid. ,,Zowel het kloosterweekend, dat we ook organiseren, als de meditatieavonden worden door verschillende gemeenteleden in de kerk als ´goed´ ervaren. Dat komt onder andere door de rust en onthaasting. In de snelheid van het leven ervaren mensen een bepaalde vervreemding. Het stil worden en terug schakelen ervaart men als waardevol. In die rust ontstaat een ontvankelijkheid voor de stem en de liefde van God.” De reacties na deze activiteit zijn vaak instemmend. ,,Het is geen grote groep die eraan deelneemt, maar het heeft voor hen zeker een toegevoegde waarde. Met name in de periode dat je op weg bent naar Pasen. Dat is van oudsher een tijd van inkeer en bezinning”, aldus Verduijn.

WERKVORMEN Tijdens de avonden wordt gebruikt gemaakt van verschillende werkvormen die veelal oude papieren hebben. Er wordt teruggegrepen op wat de geschiedenis van de kerk aan vormen biedt. Verduijn omschrijft twee methoden: ,,We maken onder andere gebruik van Lectio Divina. Dit is een vorm, zoals gezegd, uit de tijd van de woestijnvaders. Het wil zeggen dat de mensen herkauwen op teksten van de Bijbel. Je ontvangt het Woord, waarna het in je kan zijn en dat geef je vervolgens weer terug. De beweging van het naar binnen komen en naar het buiten gaan, gaat via een aantal stappen in een vloeiende beweging. In de stilte daarna is er ruimte om bij God te zijn.

Een andere vorm die we gebruiken is de Ignatiaanse methode. Die komt uit de zestiende eeuw bij Ignatius van Loyola vandaan. Hij legde nadruk op de ervaring en de verbeelding. Hij verbeeldde het leven van Jezus, om het daarna na te volgen. Het innerlijke overdenken van Jezus’ leven werd gebruikt als een spiegel voor het eigen leven. Dit zijn twee vormen die we gebruiken en waarvan we hebben gemerkt dat ze mensen in de gemeente aanspreken, omdat ze redelijk tastbaar zijn. Er zijn nog veel meer vormen, maar die sluiten minder goed aan. Zelf vind ik het prettig om soms helemaal stil te zijn bij een woord of een tekst.”

DOEL Christelijke meditatie heeft een specifiek karakter en doel. Verduijn: ,,Het gaat in de eerste plaats om een liefdevolle ontmoeting met God. Daar ligt de focus. Het is altijd een moment van genade om God daarin tegen te komen. Daar kun je je voor openstellen. Er wordt ruimte geschapen voor de Eeuwige. Ik hoop dat mensen die naar deze avonden komen op deze manier op een diepere manier iets van God mogen ervaren en verrijkt mogen worden en daardoor tot bloei mogen komen.”

[][Meer informatie is te vinden op de website van de Maranathakerk in Lunteren: www.maranathakerk.net