• Roos Koole

250 hulpvragers bij Reformatorisch Meldpunt

BARNEVELD In het afgelopen jaar hebben zich landelijk 250 hulpvragers uit de reformatorische gezindte gemeld bij het Reformatorisch Meldpunt. Het merendeel van hen is slachtoffer van seksueel misbruik.

De grootste groep slachtoffers heeft te maken met seksueel misbruik door een man in de familiekring. Het grootste gedeelte van de mensen die contact opneemt met het Reformatorisch Meldpunt is tussen de 20 en de 30 jaar. Van de mensen die contact opneemt is 80 procent vrouw en 20 procent man.

Bij het meldpunt kunnen slachtoffers anoniem hun verhaal kwijt aan anonieme vrijwilligers uit onder meer Barneveld. ,,In Barneveld en omgeving gaat het om twee vrijwilligers´´, zegt Berna van der Zouwen, projectleider van het Reformatorisch Meldpunt bij stichting Chris en Voorkom! ,,Wij weten niet waar de mensen met meldingen van seksueel misbruik vandaan komen.´´

ANONIEM Omdat het Reformatorisch Meldpunt de drempel zo laag mogelijk wil houden, biedt het anoniem contact aan via de website www.ikmeldhet.nl. Er is geen telefoonnummer voor meldingen, de hulpvragers melden zich via chat en e-mail bij het meldpunt. De vrijwilligers hebben volgens Van der Zouwen allemaal een achtergrond in de hulpverlening, zoals het maatschappelijk werk of de psychosociale hulpverlening, en ze hebben allemaal een reformatorisch-christelijke achtergrond.

Gezien het grote aantal slachtoffers dat zelf contact opneemt, blijkt deze opzet volgens het meldpunt te werken. Berna van der Zouwen, projectleider van het Reformatorisch Meldpunt: ,,Het getuigt van veel moed wanneer een slachtoffer de stap durft te zetten om het gesprek aan te gaan. We horen nog vaak dat een slachtoffer weinig steun krijgt uit zijn of haar eigen omgeving. Dat is schadelijk voor het slachtoffer. Onze vrijwilligers maken een groot verschil door er met een luisterend oor en goed advies voor het slachtoffer te zijn."

GROEPSBELANG Het Reformatorisch Meldpunt is geen kerkelijk meldpunt, waarbij het vaak specifiek om misbruik in pastorale relaties gaat. Van der Zouwen merkt op dat bij de slachtoffers van misbruik het groepsbelang in veel gevallen een grote rol speelt. ,,Het is binnen een groep lastig om met je verhaal naar buiten te komen. Dat zie je bij misbruik in de sport, in de rooms-katholieke kerk en ook in de reformatorische gezindte. Het is lastiger om je verhaal naar buiten te brengen als loyaliteit tegenover de groep een rol speelt. Maar door de toenemende aandacht voor seksueel misbruik, neemt het aantal meldingen toe. In het afgelopen jaar is er sprake van een geleidelijke toename bij ons meldpunt.´´

PRATEN Het Reformatorisch Meldpunt roept slachtoffers ertoe op om met hun verhaal naar buiten te komen. ,,Je mag erover gaan praten. Het is goed om die stap te zetten en de sfeer van geheimhouding te doorbreken. In reformatorische en bevindelijke kring speelt, naast het groepsbelang, vergeving een rol. Ons meldpunt biedt ook een luisterend oor als het daarover gaat.´´

Van der Zouwen merkt op dat het voor slachtoffers ´ongelofelijk moeilijk´ is om een melding of aangifte te doen bij de politie. ,,Het komt weinig voor dat zij die stap direct zetten. Als het aan de orde is, verwijst ons meldpunt wel naar de politie. Maar het slachtoffer moet er bij een aangifte zelf achter staan om vaak jarenlang procedures te doorlopen, terwijl de bewijslast moeilijk rond is te krijgen.´´

Het in Driebergen-Rijsenburg gevestigde Reformatorisch Meldpunt, dat onderdeel is van stichting Chris en Voorkom!, bestaat nu een jaar.