• Een afvaardiging van leden van PaxX Global Cycling, met derde van links Marc Bossenbroek uit Barneveld.

    PaxX Global Cycling

Christelijke wielrenners: 'We vallen op in het peloton'

BARNEVELD PaxX Global Cycling is uniek in Nederland. Het is een wielervereniging met een uitgesproken christelijk karakter. Barnevelder Marc Bossenbroek is één van de dragende krachten van de club, waar Bastiaan Verrips uit Scherpenzeel zich begin van dit jaar bewust bij aansloot. ,,We willen een ander geluid in het wielerpeloton laten horen."

Edward Doelman

Een peloton met minstens vijftig man dat met een snelheid van meer dan 40 kilometer op een scherpe bocht afstuift. Dan is het dringen geblazen. Renners trappen zo lang en zo hard mogelijk door. Remmen voor de bocht doe je zo laat mogelijk. ,,Reken maar dat iedere renner dan vol adrenaline zit. Het is vechten voor je plekje", vertellen Marc Bossenbroek en Bastiaan Verrips.

Die adrenaline en stress komt er dan ook uit. ,,Remt iemand voor je te vroeg of laat een renner een gaatje vallen, dan krijgt hij dat luid en duidelijk te horen. We kunnen weinig andere momenten bedenken waarop zoveel gescholden en gevloekt wordt. Het wielersfeertje is wat dat betreft heel hard." De sfeertekening hierboven is één van de bestaansredenen van PaxX Global Cycling. Renners van de christelijke wielerploeg doen niet mee aan het ´mondelinge geweld´. ,,En dat valt wel op in een wielerpeloton."

ONDERSCHEID NIHIL Aan de andere kant is Marc Bossenbroek ook heel duidelijk: op de vraag wat exact de meerwaarde van een christelijk wielerteam is ten opzichte van bijvoorbeeld wielervereniging Tour de Force uit Barneveld, dan geeft hij aan dat dat onderscheid nihil is. ,,Ik ben ook met veel plezier lid van beide clubs. Uit het fietsen met Tour de Force haal ik net zoveel plezier als met PaxX Global Cycling."

En toch begon Bossenbroek een jaar of vier geleden met een zoektocht. Hij stoorde zich al langer aan het taalgebruik in het amateurpeloton. ,,Daarnaast was ik als wedstrijdrenner lid van wielervereniging Eemland. Daar miste ik iets, al vind ik het lastig om het in de juiste woorden te vatten. Ik bedoel het niet vervelend, maar ik vond de sfeer binnen wedstrijdverenigingen te prestatiegericht. Er was minder aandacht voor de persoon achter de wielrenner. Zo is mijn zoektocht eigenlijk begonnen."

ZELFDE ACHTERGROND Bossenbroek miste, zoals hij het zelf benoemt, een 'bepaalde saamhorigheid'. ,,Een gemeenschappelijke achtergrond die ik ook voel met andere christenen. Los van alle onderlinge verschillen die er zijn, ik weet mij door het geloof verbonden met andere christenen. Die gemeenschappelijke achtergrond miste ik in het wielrennen."

De 41-jarige Barnevelder besloot daarom op een vrije avond eens te gaan googlen. ,,Ik dacht: Misschien is er zoiets als een christelijke wielerclub." Dat was verrassend genoeg het geval. In België was er al een groep christelijke renners die onder de naam PaxX Global Cycling koerste. ,,Daar heb ik vervolgens contact mee gelegd." Bossenbroek benadrukt overigens dat de koerscultuur in Vlaanderen niet te vergelijken is met die in Nederland. ,,De koers speelt een veel centralere rol in het leven van de Belgen. Daar is ieder jongetje bij geboorte al voorbestemd om de nieuwe Tom Boonen te worden."

Na kennismaking met de Belgische oprichters van PaxX Global Cycling werd Bossenbroek in contact gebracht met Jesse de Haan, die als bijnaam de ´fietsende dominee´ heeft. De Haan was een veelbelovend wielertalent van Nederland, maar koos er uiteindelijk voor om voorganger te worden. Momenteel is hij voorganger van de baptistengemeente in Maastricht. ,,Zo is het balletje uiteindelijk verder gaan rollen. Via-via is onze groepje steeds verder uitgebreid. Dat heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat we de Nederlandse tak van PaxX Global Cycling hebben opgericht."

VREDE VAN CHRISTUS 'PaxX' zijn duidelijke verwijzingen naar het christendom. 'Pax' is Latijns voor vrede, de hoofdletter 'X' voor Christus. ,,PaxX, de vrede van Christus", verklaren Bossenbroek en Verrips. Beiden realiseren zich dat het stempel van een christelijke wielerploeg ook een 'stevige verantwoordelijkheid' met zich meebrengt. ,,Het is misschien voor buitenstaanders niet direct duidelijk, maar wij dragen de naam van onze Redder uit. Daar horen woorden en daden bij."

Verrips besloot zich aan het begin van dit kalenderjaar bij PaxX Global Cycling aan te sluiten. ,,Ik zocht naar een club waar hard gefietst wordt, maar waar ook ruimte is om christen te zijn. Toen ik er éénmaal achter de uitgangspunten van deze club kwam, wist ik één ding zeker: bij deze club wil ik mij graag aansluiten."

Inmiddels telt PaxX Global Cycling ruim vijftig Nederlandse leden. De helft daarvan is afkomstig uit Barneveld en directe omgeving. Wekelijks zijn er trainingsavonden en verschillende renners nemen deel aan wedstrijden. ,,Het is niet zo dat we als doel hebben om te evangeliseren, maar we hebben, met dank aan diverse christelijke ondernemers, eigen tenues. Daar krijgen we best veel vragen over. We vallen wel op in het toerpeloton."

Op de tenues prijken ook gratis de namen van de christelijke ontwikkelingsorganisatie World Vision en Stichting Present, dat in verschillende Nederlandse dorpen en steden praktische hulp verleent. Volgens de PaxX-leden dragen deze twee stichtingen de christelijke waarde van naastenliefde uit.

AFZIEN De gezamenlijke achtergrond is verder geregeld op de fiets en daarbuiten onderwerp van gesprek. ,,Op de fiets tijdens trainingen heb ik met enige regelmaat gesprekken over het geloof, maar dat is echt niet altijd zo. Soms zit je gewoon af te zien. Dan concentreer je je alleen op het wiel voor je", meldt Verrips.

Bossenbroek benadrukt ook dat de leden van PaxX Global Cycling niets beter of slechter zijn dan andere verenigingen. ,,Zeker niet. Een zinvol gesprek kun je net zo makkelijk bij trainingen van de Tour de Force of het Scherpewoud (de toerfietsvereniging van Scherpenzeel) hebben. Zo is het ook met het geloof. Het is niet exclusief, maar voor iedereen. Dat willen we in het wielerpeloton uitdragen."

Sport verbindt, benadrukt Verrips. ,,Ja, het is een hard wereldje en er zijn mooie en minder mooie elementen aan het wielrennen, maar het biedt ook kansen om bruggen te slaan. Juist als je met z´n allen op die bocht afstormt, vallen alle onderlinge verschillen, christelijk of juist niet, makkelijk weg. Dat vind ik ook het mooie van sport."