• Pauw Media

Eerste ´oecumenische tocht´ voor fiets en auto in de regio

HARSKAMP/REGIO ,,Bij veel kerken in de omgeving kom je bijna nooit binnen, terwijl je toch elkaars buren bent. Dit is een mooie kans om elkaar beter te leren kennen", aldus de organisatoren van de eerste ´oecumenische´ Kerkenfiets- en autotocht in deze regio. Deze vindt zaterdag 25 juni plaats. De deelnemende kerken komen uit Harskamp, Kootwijk, Kootwijkerbroek en Wekerom.

Martin Boon

Of er veel mensen op af komen, is nog onduidelijk. Aan de geestdrift van de drie aanwezige organisatoren zal het in elk geval niet liggen. Carina Roelofsen en Rian Seffinga vertegenwoordigen de Gereformeerde Kerk in Harskamp. Kobie Mastenbroek zit aan tafel namens de Gereformeerde Kerk in Kootwijkerbroek.

Naast deze twee kerken doen vrijdag 25 juni ook de Hervormde Gemeente in Wekerom, de Gereformeerde Kerk in Kootwijk en De Hartenberg in Wekerom mee. De vijf plekken fungeren als pauzes tijdens een Veluwse fiets- of autoroute. ,,Het alternatief met de auto brengen we graag ook onder de aandacht. Voor ouderen en als het slecht weer is, kan dat een uitstekende optie zijn."

Bij de gebouwen is gratis koffie, thee of limonade. De geschiedenis en achtergrond van iedere kerk staat beschreven op een A4'tje dat wordt uitgedeeld. Bij elk onderkomen is bovendien een gids aanwezig. Detailfoto's die gekoppeld moeten worden aan de kerken zorgen voor een speels element.

DREMPELS Over het waarom van dit unieke initiatief hoeven de organisatoren niet lang na te denken. ,,Bij veel kerken in de omgeving kom je bijna nooit binnen, terwijl je toch elkaars buren bent. Dit is een mooie kans om elkaar beter te leren kennen." Trouw- en rouwdiensten vinden soms in naburige kerken plaats. ,,Maar nu kun je echt de tijd nemen om rond te kijken en je in het gebouw te verdiepen. Hopelijk verlaagt dit initiatief drempels. Voor mensen die nooit naar een kerk gaan is dit een makkelijke manier om eens naar binnen te lopen. Wie weet zetten ze daarna ook makkelijker de stap om een dienst te bezoeken."

Ze noemen ook andere beweegredenen. Roelofsen: ,,Bij ons en bij anderen zien we het kerkbezoek wat dalen. Wie weet dat we in de toekomst wat meer met andere gemeentes gaan samenwerken. Dit kan daarvoor een eerste stap zijn."

BLOEMSTUKKEN Het landelijke jaarthema van de Protestantse Kerk in Nederland, waartoe de vijf deelnemende gemeentes behoren, is 'Goede buren'. Bij de start van het seizoen in september vroeg men zich bij de Gereformeerde Kerk in Harskamp af hoe men daar handen en voeten aan zou kunnen geven. Tijdens een brainstorm kwam de kerkenfietstocht ter sprake. Om het goed te organiseren wachtten Seffinga en Roelofsen tot de zomer van 2016 met de realisatie. ,,Wel hebben we in september al liturgische bloemstukken gebracht naar verschillende buurtkerken. Op die manier was het contact in elk geval gelegd."

Kerken in Harskamp, Otterlo en Wekerom ontvingen eerst een uitnodiging om mee te doen met de fietstocht. Later kwamen ook Kootwijk en Kootwijkerbroek in beeld. ,,In totaal hebben we er zo'n twaalf aangeschreven. Daarvan doen er nu vier mee. Met de Hervormde Gemeente in Otterlo hebben we ook overlegd, maar hen kwam de gekozen datum helaas niet uit. Anders hadden ze zeker meegedaan."

HAMBURGER De Gereformeerde Kerk in Kootwijkerbroek was juist in zijn nopjes met de zaterdag die uiteindelijk kwam bovendrijven. ,,Het valt samen met de afsluiting van ons seizoen. Die twee activiteiten kunnen we nu dus mooi combineren", aldus Mastenbroek. Aanmelden voor de fiets- of autotocht is niet nodig. Onduidelijk is dus hoeveel mensen morgen op de fiets of in de auto zullen stappen. De organisatoren hopen in elk geval op goed weer. Ze noemen enkele krenten uit de pap. Seffinga: ,,Ik zou iedereen adviseren in elk geval naar De Hartenberg in Wekerom - een locatie van zorgorganisatie 's Heerenloo - te gaan. Een predikant en pastoraal werker zijn daar aanwezig om belangstellenden te laten zien en te vertellen wat daar gebeurt", zegt ze over de instelling die verstandelijk gehandicapten ondersteuning biedt.

Mastenbroek tipt glimlachend de eigen Gereformeerde Kerk in Kootwijkerbroek vanwege de broodjes hamburgers en knakworsten die tegen een geringe vergoeding verkrijgbaar zijn. ,,Ook zijn er in de hal bij de achteringang van de kerk ('t Oosterend) kunstwerken te zien die gemaakt zijn door eigen gemeenteleden." Trekpleister bij de Gereformeerde Kerk in Harskamp is het orgelspel dat te horen zal zijn. Voorzichtig kijken de vrouwen al wat verder in de toekomst. ,,Als dit een succes wordt, dan zou het natuurlijk prachtig zijn als meer kerken zich gaan aansluiten."

ZATERDAG 25 JUNI De Kerkenfietstocht is zaterdag 25 juni, vanaf 12.00 tot 17.00 uur. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. De totale afstand bedraagt 36 kilometer met de fiets en 39 kilometer met de auto. Deze afstanden kunnen naar eigen inzicht ingekort worden. Het is mogelijk bij elk van de vijf kerken te starten. Dit zijn de Hervormde Gemeente in Wekerom (Edeseweg 77), de Gereformeerde Kerk in Harskamp (Beatrixlaan 2), de Gereformeerde Kerk in Kootwijk (Nieuw Milligenseweg 22), De Hartenberg in Wekerom (Apeldoornseweg 60) en de Gereformeerde Kerk in Kootwijkerbroek (Veluweweg 160).