• De Gereformeerde Kerk in het centrum van Voorthuizen.

    Heliflight.nl
  • gereformeerde kerk voorthuizen 1154756_bk00kerkgereformeerdekerkvoorthuizen.jpg

    Jan Pit/BDU

Homo's en lesbiennes mogen trouwen in Gereformeerde Kerk Voorthuizen

VOORTHUIZEN In de Gereformeerde Kerk aan de Hoofdstraat in Voorthuizen kunnen paren van hetzelfde geslacht hun huwelijk voortaan kerkelijk laten bevestigen onder dezelfde voorwaarden als heteroseksuele paren.

Henk van IJken


In een verklaring van de kerkenraad is dit gisteren aan de gemeente meegedeeld, na de verkondiging van het Woord tijdens de ochtenddienst op zondag. De verklaring werd voorgelezen door Jenny Drost, de voorzitter van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk.

De kerkenraad heeft dit besluit vorige week donderdag genomen, nadat een werkgroep in de gemeente hierover eind december een rapport had uitgebracht. Dit rapport is voorgelegd aan het moderamen (het dagelijks bestuur van de kerk, red.), dat het in de vergadering van 9 januari heeft behandeld.


ZONDER ONDERSCHEID Het moderamen heeft vervolgens aan de kerkenraad het voorstel voorgelegd om relaties van partners van hetzelfde geslacht toe te staan, zonder dat daarbij onderscheid wordt gemaakt tussen het zegenen of inzegenen van relaties.

De kerkenraad nam dit voorstel afgelopen donderdag in behandeling. Bij deze vergadering waren 33 stemgerechtigde kerkenraadsleden, van wie er zich op die dag vier hadden afgemeld. Daarmee was, zoals het moderamen had bepaald, tweederde van de kerkenraad aanwezig, zodat over dit belangrijke onderwerp een besluit kon worden genomen. Van de 29 aanwezigen zou 75 procent voor moeten stemmen om het besluit te kunnen aannemen.

De uitslag was: twee onthoudingen, vijf tegen en tweeëntwintig stemmen voor. Hiermee was aan de vereiste meerderheid van 75 procent voldaan, en was het besluit door de kerkenraad aangenomen.

PASTORALE GESPREKKEN Namens de kerkenraad deelde Drost mee dat de kerk in haar nieuwsbrief van aanstaande vrijdag informatie zal geven over het besluit. In de Accu (het kerkblad van de Gereformeerde Kerk) van maart zal worden ingegaan op de mogelijkheid van pastorale gesprekken die wordt geboden aan gemeenteleden die moeite hebben met dit besluit van de kerkenraad.

Hiermee is de kerk, na de Ichthuskerk, de tweede kerk in Voorthuizen die een kerkelijke bevestiging van homoseksuele relaties mogelijk maakt. De Gereformeerde Kerk belegde vorig jaar enkele themadiensten over het zegenen of inzegenen van relaties van paren van hetzelfde geslacht.