• Ds. Annemarieke van der Woude spreekt in de Immanuëlkerk over het thema voltooid leven.

    Joost de Wert

'Kwetsbaar thema niet alleen rationeel benaderen'

BARNEVELD Hoe voorkom je dat in de kerk het gesprek over 'voltooid leven' een rationele welles-nietesdiscussie wordt? De protestantse gemeente in Barneveld heeft daar een idee over: op zondag 3 juni is er een - deels interactieve - kerkdienst die dit actuele onderwerp als thema heeft.

Fija Nijenhuis

Mag je als christen je leven op zeker moment als voltooid zien en het beëindigen? De landelijke politiek praat hierover en ook in de kerken is het steeds meer een gespreksonderwerp. ,,Het is een kwetsbaar thema, waar gelovigen verschillend over denken'', zegt ds. Wilbert van Iperen van de protestantse Immanuëlkerk. ,,We hebben ons afgevraagd hoe we hieraan op een vruchtbare manier aandacht kunnen geven. Want organiseer je een informatieve gespreksavond, dan kan die al snelontaarden in een vooral rationele discussie. We hebben er daarom voor gekozen dit onderwerp een liturgisch kader te geven.''

GEEN ZAKKEN Dit betekent dat er zondagavond een korte viering in de Barneveldse Immanuëlkerk is, waar niet de preek centraal staat, maar gebed, een woord uit de Bijbel,bezinning en stilte. ,,Je kunt het vergelijken met een vesper, die vaak in de Stille Week of Adventsperiode gehouden wordt.''

Daarna houdt de remonstrantse predikant Annemarieke van der Woude een inleiding. Zij schreef verschillende boeken over de dood, zoals 'Als de dood' en 'Het doodshemd heeft geen zakken' en ze was tien jaar lang geestelijk verzorger in een verpleeghuis. Ds. Van der Woude spreekt onder andere over de heiligheid van het leven en de heiligheid van de dood, over het waar mogelijk 'halt houden voor de dood', maar ook over de dilemma's die ontstaan bij zwaar lichamelijk lijden in het zicht van het levenseinde.

ANDERE REDENEN ,,In deze bijeenkomst willen we het onderwerp verbinden aan geloofswoorden'', legt ds. Van Iperen uit. ,,Denk aan vertrouwen, om elkaar heen staan, voor elkaar instaan, naar elkaar omzien en zorg dragen voor elkaar. Ik kom in het pastoraat mensen tegen die zeggen: voor mij hoeft het niet meer. Gelukkig hoor ik dit niet vaak, maar het gebeurt wel. Het boek 'Voltooid Leven' van Els van Wijngaarden heeft mij getroffen. Na veel gesprekken is haar conclusie dat veel mensen die hun leven willen beëindigen omdat ze zeggen het als voltooid te zien, daar eigenlijk andere redenen voor hebben.''

Eenzaamheid, ziekte, niet meer mobiel zijn, al die dingen spelen een vaak grote rol bij de kijk van ouderen op het leven. ,,De kerk heeft een roeping om om deze mensen heen te staan. Die boodschap willen we laten horen en daarom willen we het thema bespreken binnen het kader van een kerkelijke viering.''

Ds. Van Iperen is bij de themadienst aanwezig. Na de inleiding van ds. Van der Woude is er gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan.

Alle belangstellenden zijn zondagavond welkom. De dienst in de Immanuëlkerk begint om half zeven.