• Annaleen Louwes
  • Bram van den Heuvel

'Megakerken begrijpen refowereld'

BARNEVELD Schrijfster Franca Treur heeft op internetplatform cip.nl een column geschreven over de toename van het aantal grote evangelische kerken, ook in Nederland. Haar focus ligt op haar bezoek aan Hillsong in Amsterdam en ze besteedt ook aandacht aan megakerk DoorBrekers in Barneveld.

Haije Bergstra

Opmerkelijk is dat Treur Doorbrekers beschrijft als een kerkelijke concurrent van de kerken uit de bevindelijke achtergrond, waar ze oorspronkelijk vandaan komt. Ze zegt daarover onder andere: ,,de Gereformeerde Gemeenten, die tot op heden hun ledenaantal nog zagen groeien, krijgen nu concurrentie van de zogenaamde DoorBrekers, een Pinksterachtige organisatie met multimediale diensten in grote hallen in Amersfoort, Barneveld, Zwolle en Goes. De DoorBrekers verkondigen het welvaartsevangelie: wie gelooft zal materiële rijkdom ontvangen." DoorBrekers trekt volgens Treur mensen uit bevindelijke kringen aan waar de 'protectionistische maatregelen' langzaam minder invloed krijgen.

 

WERELDGELIJKVORMIGHEID Door het internet gaat er voor deze jongeren uit deze kringen een wereld open. De geïsoleerde positie van bijvoorbeeld de Gereformeerde Gemeente wordt daardoor opgeheven en Treur ziet de 'wereldgelijkvormigheid' bij deze groep toenemen. ,,DoorBrekers voelt aan waar de refo de wereld omarmt en laat de moderniteit toe in de diensten. Ze bieden refo's een charismatisch alternatief voor de ingetogen 'lange zit'", aldus Treur. De refo-jongeren komen in gemeenten, zoals DoorBrekers, los van de vaste kerkelijke en theologische kaders waarin ze zijn opgegroeid.

 

LEVEND GELOOF Peter Paauwe, voorganger van DoorBrekers in Barneveld reageert op deze uitspraken. Net als Treur, heeft Paauwe een bevindelijke achtergrond. Paauwe: ,,Het is onjuist om te veronderstellen dat Doorbrekers een concurrent is van de Gereformeerde Gemeente. Er komen wel mensen naar Doorbrekers die ooit zijn afgehaakt in de reformatorische kerken en die jaren zonder God hebben geleefd. Mensen die op de één of andere manier met Doorbrekers in aanraking zijn gekomen en vervolgens tot een levend geloof kwamen. Dat wij door het moderne format specifiek deze mensen zouden aanspreken, is niet juist. De directe overstap is voor hen veel te groot. Ik ken ook geen mensen bij DoorBrekers voor wie dit geldt.''

 ,,Een tweede punt dat ze aanhaalt, is dat DoorBrekers een welvaartsevangelie zou prediken. Wij geloven dat God goed is en ons zegent. De Bijbel zegt bijvoorbeeld dat in Abraham alle volken zijn gezegend. God maakt ons ook niet bewust arm. We geloven echter niet dat je materiële rijkdom ontvangt, wanneer je maar gelooft", aldus Paauwe.

 ,,Verder zegt ze dat deze kerken een consumentencultuur kennen. Ik zeg daarop dat DoorBrekers veel vrijwilligers heeft en er financieel ruim wordt bijgedragen. Dat doen mensen niet omdat ze alleen willen consumeren. Het commitment is hoog. We zijn wel bezoekersgericht, we willen dat nieuwe mensen aansluiting vinden. Maar we willen geen consumenten creëren. Doel is van mensen kerkbouwers te maken. Ik denk dan ook dat Franca Treur niet begrepen heeft hoe dit soort kerken in elkaar steekt", concludeert Paauwe.