• Erik van't Land
  • Erik van't Land
  • Erik van't Land

'Niet dat opgeheven vingertje'

BARNEVELD ,,Een broekie", vindt Silvan Hardeman (18) zichzelf nog. Toch werd de eerstejaars student aan de Pabo in Gouda in no-time voorzitter van de SGP-Jongeren Barneveld. Hij is niet op zijn mondje gevallen, zo blijkt. De Barnevelder geeft zijn visie op politiek, jongeren, verleidingen en geloof.

Freek Wolff

Het is snel gegaan met je politieke carrière. Nadat je een jaar secretaris was, werd je in de zomer van 2016 al voorzitter van SGP-JB. Waarom boeit de politiek jou?

,,Ik had een werkstuk gemaakt over de politiek en raakte er steeds meer geïnteresseerd. Het gaat vaak om het woordenspel, dat boeit me wel. Bovendien vind ik het mooi dat je met de SGP je eigen identiteit kunt uitdragen. Het zou mooi zijn als je kunt regeren en daar verantwoordelijkheid neemt, dat is het staatkundige aspect. En als het gepast is, kun je getuigen vanuit de Bijbel. Ik vind dat Kees van der Staaij zich in de Tweede Kamer nooit opdringt. Bovendien getuigt hij op zo'n manier dat anderen het ook begrijpen."

Wat is het doel van de partij?

,,Zoveel mogelijk de bijbelse normen en waarden in het beleid te bewerkstelligen. Zo is de zondagsheiliging voor onze partij een heel belangrijk punt. Maar je weet dat het in deze samenleving niet realistisch is om op die dag het gehele land stil te leggen. Toch kun je je er wel voor inzetten. Het is zoeken naar de balans."

D66 botst in de nieuwe regering nogal met de ChristenUnie op het medisch ethische terrein van vroegtijdige levensbeëindiging of een zogenoemd voltooid leven. Op dat terrein zit de SGP op dezelfde lijn, toch?

,,Ja, ik begreep dat in het regeerakkoord meer geld voor palliatieve zorg wordt uitgetrokken. Dat juichen wij toe. Wij vinden dat God over het leven beslist. Hij bepaalt wanneer je geboren wordt en wanneer je sterft. Je moet niet voor God gaan spelen. En juridisch klopt het niet om mensen een poeder of een pil ter beschikking te stellen om uit het leven te stappen. Volgens de wet is medische hulp vereist bij zelfdoding, maar op deze manier komt er geen arts aan te pas."

Kun je je voorstellen dat er ook mensen aan het eind van hun Latijn zijn en door ondraaglijk lijden snakken naar het einde?

,,Ja, dat is een lastig punt, omdat hier de SGP vaak wordt weggezet als harteloos, terwijl dat juist niet zo is. Want tachtig procent van de mensen die willen stoppen met leven, geven als grootste reden eenzaamheid en verlatenheid op. Het zou toch veel mooier zijn als we iets met die mensen gingen doen?"

Ik zie nog weleens in de lokale politiek dat raadsleden van de SGP alleen een getuigenis afleggen, citerend uit de Bijbel. Dan zie ik andere politici soms met hun hoofd schudden. Wat vind je daarvan?

,,Als dat gebeurt, ben je volgens mij teveel aan het opdringen. Volgens mij haalt Van der Staaij nooit zomaar de Bijbel aan. Je kunt realistische politiek bedrijven op basis van de Bijbel, maar moet oppassen dat je als volksvertegenwoordiger niet de Tweede Kamer of de gemeenteraad gebruikt als preekstoel. Een preek hoort thuis in de kerk."

Je bent nog erg jong. Wat vind je ervan als mensen het merkwaardig vinden dat je je aansluit bij een conservatieve partij, zoals de SGP toch te boek staat? Wil je alles bij het oude houden?

,,Het is zeker een conservatieve partij, maar dat betekent niet dat we in een aantal opzichten niet vooruit willen. Zo geeft Elbert Dijkgraaf van onze partij in de Tweede Kamer duidelijk aan dat er geld moet naar innovaties in de landbouw. Ook op het gebied van het onderwijs wil de SGP dat. Maar op het gebied van medisch ethische kwesties zijn we terughoudend, zoals bij abortus en euthanasie."

Er zijn nogal wat agrariërs die SGP stemmen. Moeten die boeren mee in de industriële vaart der volkeren, dus groter, groter, groter? Of de andere kant op en biologisch gaan boeren?

,,Er is een gulden middenweg. De laatste jaren is er nogal veel regelgeving, waardoor de prijzen daalden. Daardoor leek schaalvergroting de enige manier om meer winst te halen. Die ontwikkeling is niet geheel positief, want je krijgt van die mega-stallen. Daar is op zich niks op tegen, zolang de dieren het maar goed hebben, maar er zijn voorbeelden van bedrijven waar dat niet goed is. Aan de andere kant is alleen biologisch werken ook niet realistisch, want dan zouden de prijzen voor de consument omhoog schieten. In het programma van de SGP stond wel dat er subsidie moet komen voor biologisch boeren en dat weten veel mensen niet. Je moet de balans zoeken tussen dierenwelzijn, milieu en economie. Dat is niet eenvoudig. Maar een echte boer kent het leven van zijn dieren."

Je gaat van jongsafaan naar de Gereformeerde Gemeente. Wat betekent het geloof voor jou?

,,Het besef dat God er voor je is, hoe moeilijk en onmogelijk het soms ook lijkt. Hij is goed voor slechte mensen. Het is niet zo dat je lijdelijk moet zijn, ook al is dat een valkuil in reformatorische kringen. Je moet bewust met je geloof bezig zijn en kansen benutten. Het klinkt wat paradoxaal, maar het is niet zo dat je door al je goede dingen wordt bekeerd, maar aan de andere kant moet je ook niet passief in de kerk gaan zitten."

Volg je catechisatie en leef je toe naar belijdenis doen?

,,Ja, vanavond begint het weer. Het gevoel is er zeker wel, maar het is weleens jammer dat een ouderling alleen een monoloog houdt. Dat hoor je dan aan. Dat is een cultuur die niet heel open is. Mensen luisteren en dat is het. Ik heb wel grote bewondering voor die ouderling, dat hij het oprecht doet. Niks negatiefs."

Maar geloven is niet altijd eenvoudig en roept vragen op. Die wil je toch graag stellen?

,,Dat klopt. Maar een lager opgeleid persoon ziet de dingen nogal eens zwartwit en eenvoudig. Mensen die heel diep op de dingen willen ingaan, moeten daarom niet een wig gaan drijven met hun vragen en visie. Vorig jaar kregen we catechisatie van een hoogleraar. Hij is gewend om dagelijks met jonge mensen te spreken en discussie te voeren."

Betekent het gebed veel voor je?

,,Ja, ik geloof dat God grote wonderen doet. Dat heb ik zelf ook ervaren. Een aantal jaar geleden is mijn opa overleden, met wie ik een goede band had. Hij was nog maar 62 en verongelukte. We hebben samen met de dominee gebeden. Dan merk je dat God er voor je is. Dat je verder kunt met je leven. Je krijgt kracht van Hem."

Waar heeft de nieuwe generatie in onze maatschappij behoefte aan, qua politiek of geloven?

,,Ervaren wat God voor je kan betekenen. Dat klinkt heel politiek correct, maar dat gun je iedereen. Hoewel ik het niet wil opdringen of het er te dik bovenop wil leggen. Laat het maar gewoon zien in je leven, op je werk en op school. Je hoeft echt geen kluizenaar te worden, want er is niks mis met een biertje drinken of voetballen. Natuurlijk kan dat en niemand is volmaakt, maar wel in het besef dat je christen bent. Alles moet je met mate doen. Zo vind ik het heel triest als jongeren verongelukken als gevolg van te veel alcohol."

Hoe kijk je in dat verband aan tegen het bestaan van (drank)keten?

,,Dat zit diep geworteld in deze omgeving. Op zichzelf is daar niks mis mee, want ze hebben een sociale functie. De meesten die er komen, hebben gewoon een goede baan of gaan nog naar school. Maar er zijn helaas ook voorbeelden van waar het helemaal fout gaat. Het is goed als we elkaar erop kunnen wijzen dat iemand ertoe neigt om over de schreef te gaan."

Je wilt onderwijzer worden. Doe je dat ook vanuit je geloofsovertuiging?

,,Ja, zo krijg ik een podium om over het geloof te vertellen. Want de Bijbel gaat open en je zingt met elkaar. Voor anderen, zoals mensen in de bouw, is dat vermoedelijk wat moeilijker. In alle gevallen is het goed om eerlijk te zijn over jezelf, hoe je het geloof ervaart en wat je beleeft. Dat is beter dan met een opgeheven vingertje te komen. Je moet integer zijn."

Seksualiteit en porno liggen open en bloot op straat, zoals via het internet. Toch lijkt er in kerken nog steeds een beetje een taboe op te liggen. Wat is jouw visie hierop?

,,Met seksualiteit heb ik zelf nog geen ervaring, maar vanuit mijn opvoeding kreeg ik mee dat dit binnen het huwelijk hoort. Er is niks mooiers dan een hele goede relatie tussen man en vrouw. Daar moet je open over kunnen praten.

Vooropgesteld: reformatorische mensen zijn niet sterker dan anderen om porno te kunnen negeren. Een filter op je computer is niet waterdicht, want als je wilt, kun je dat omzeilen. Stel dat je daar moeite mee hebt, dan is het goed om tot God te bidden met de vraag of Hij je kracht geeft om dat niet te doen. Waar mogelijk moeten we dit soort zaken via de politiek tegenhouden. Zo werd er op universiteiten reclame gemaakt voor 'sugardadies' en 'sugarbabes'. Daar worden meiden aanboden die met een oudere man op stap kunnen. Dat vindt de SGP niet normaal. Daar willen we tegen in gaan.

Zo heeft onze partij ook actief campagne gevoerd tegen 'Second love', een organisatie die bewust aanzet tot overspel. Daarom is het des te belangrijker om uit te leggen hoe mooi een gewone relatie tussen man en vrouw kan zijn."

Is het streven naar 'geen seks voor het huwelijk' niet naïef of onuitvoerbaar?

,,Er zijn nog steeds veel stelletjes in de reformatorische wereld die op een gegeven moment 'moeten' trouwen, omdat ze een kind verwachten. De vraag is of dat een goede start is. Ik denk dat voor jongeren die verkering hebben, het duidelijkheid en rust geeft, als je van tevoren grenzen afspreekt. De Bijbel is daar duidelijk in. Ik weet overigens wel dat dominees meer begrip hebben voor een stel dat na vier jaar bij hen komt met een zwangerschap, dan wanneer dat na twee maanden verkering al gebeurt."

Tegenwoordig is er veel aandacht in de media voor gender-neutrale mensen en alle varianten. Wat vind je daarvan?

,,Slechts 0,1 procent van de bevolking heeft moeite heeft met hun geslacht. Voor die personen moet je respect hebben en hen begeleiding aanbieden, maar ik vind dat het vandaag de dag doorslaat. De Hema die de kleding bij elkaar hangt en de overheid die op formulieren zoveel mogelijk ontwijkt of het om een man of vrouw gaat. Natuurlijk moet je rekening houden met die mensen, maar je kunt niet alles op hen inrichten. Vanuit de Bijbel geloof je dat God mensen maakt als man en vrouw. Daar heeft Hij een doel mee. Er ligt wel een wereld van verschil tussen voor en na de zondeval. Daar is dit ook een gevolg van. Maar ik heb de indruk dat het erg sterk benadrukt wordt, zodat mensen op ideeën worden gebracht. Waar is de nuchterheid?"

Doe je op zondag niet aan sport?

,,Nee. Dat is de dag van God. Ik geloof dat je dan met de Bijbel bezig moet zijn. Een dag rust is goed voor de mens. Als je ziet hoeveel mensen er aan het werk moeten om die sportactiviteiten mogelijk te maken. Dat is jammer. Maar als een christen het sporten op zondag voor zichzelf naar eer en geweten kan verantwoorden, ga ik er niks van zeggen. Ik vind het ook wel een verschil of je zelf in het bos hardloopt, of naar een voetbalwedstrijd in een stadion gaat. Maar in reformatorische kringen zit je op zondag gewoon traditioneel bij elkaar. Dat is waardevol."

Is het zo dat mensen het moeilijk krijgen of zelfs verbannen worden als ze in refokringen andere keuzes maken, door naar een hele andere kerk te gaan, of het geloof aan de kant zetten?

,,Dat klopt en dat vind ik heel jammer. Want het lost niks op als je die mensen afwijst. Je moet altijd proberen om in gesprek te blijven. Als je harteloos gaat afwijzen, dan vraag ik me af of je echt beseft wat er in de Bijbel staat. Kijk maar naar de gelijkenis van de verloren zoon. De Vader staat altijd op de uitkijk om zijn zoon weer met open armen te ontvangen."

Wat vind je het mooiste lied?

,,'Vaste Rots van mijn behoud', omdat dit zegt dat je altijd op Hem kunt vertrouwen. Ook psalm 68 vind ik heel mooi. Hij zal zelfs bij het naderen van de dood uitkomst geven. Als je dat vol vertrouwen kunt zingen, is dat prachtig!"