• Rob Engelaar

Opinie: ´Nashville-verklaring over seksuele identiteit schept onveiligheid´

Vanmorgen open ik mijn mailbox. Nog geen bericht van een verzoek tot ondertekening van de Nashville-verklaring… Merkwaardig dat de in het jaar 2017 opgestelde Nashville-verklaring nu pas in Nederland is aangekomen doordat iemand de moeite genomen heeft om deze te vertalen. Als ik docent Engels was zou ik me zorgen gaan maken: Wordt er geen Engels meer gelezen?

In de genoemde verklaring zijn tal van Bijbelse noties verwerkt ten aanzien van seksuele identiteit. Wat is er in de Bijbel veel te vinden over het meesterwerk van Gods schepping! Wat blijkt hieruit hoe God verlangt om ons mensen het ware geluk te geven! Én wat laat de Bijbel ook eerlijk zien dat wij dit geluk vaak niet bereiken door egoïstische keuzes. Deze tegenstrijdigheid is er helaas ook t.a.v. onze seksualiteit. Maar de manier waarop de bijbelse noties verwerkt worden in 14 stellige artikelen bevordert op z'n zachtst gezegd niet het gesprek hierover. Het stuk is beschouwend van toon. De uiteenzetting van standpunten mist mijns inziens profetisch elan. De zo onmisbare pastorale toon komt pas in het naschrift, als een doekje voor het bloeden.

Het verbaast me dat tal van predikanten deze verklaring hebben ondertekend, terwijl het gevoelige onderwerp zich op geen enkele manier leent voor een handtekeningenactie. Dit maakt de kerk tot een onveilige plek voor mensen, die met een andere geaardheid te maken hebben.

OPEN EN RESPECTVOL GESPREK Eind november was er in het gemeentehuis in Barneveld een bijeenkomst van het gemeentebestuur met ongeveer dertig voorgangers van verschillende kerken. De Christengemeente Doorbrekers tot en met de Gereformeerde Gemeente in Nederland waren aanwezig. Onderwerp was: Hoe kan de kerk een veilige plek zijn voor LHBT'ers? De inleidingen waren persoonlijk gekleurd. De sprekers nodigden uit tot een open en respectvol gesprek. Dat gebeurde ook naderhand in verschillende groepen.

VERWIJDERING EN ONBEGRIP De Nashville-verklaring gaat helaas als een olifant door de porseleinkast. In plaats van het gesprek te bevorderen zorgt het voor verwijdering en onbegrip. Om het met 1 Timotheüs 1:4 te zeggen: dit levert meer twistgesprekken op dan door God gewerkte opbouw in het geloof.

En waar het gesprek onmogelijk geworden is neemt de onveiligheid toe. De Nashville-verklaarders mogen zich wel afvragen of ze niet het tegenovergestelde bereiken van wat ze bedoelen.

[Ds. Paul Blom

[predikant in de Hervormde gemeente van Barneveld