• In het nieuwe gebouw komen bestaande en nieuwe elementen bij elkaar. Het gebouw moet licht, openheid en transparantie uitstralen.

    Protestantse Gemeente Barneveld

Slotconcert na open week Bethelkerk

BARNEVELD De Bethelkerk aan de Groen van Prinstererlaan 2 in Barneveld is in de week voorafgaand aan de sluiting vanwege de grote verbouwing elke dag geopend. ,,Mensen krijgen dan de gelegenheid om rond te lopen en de kerk te bekijken'', zegt Wim Moggré, die als kerkelijk werker de sluiting van de Bethelkerk van de protestantse gemeente in Barneveld begeleidt. Aan het eind van de openstellingsweek, op vrijdagavond 30 augustus om 19.30 uur, geven drie koren er een - gratis toegankelijk - 'Adieu Bethelkerk'-concert: christelijke zangvereniging Con Amore, interkerkelijk streekmannenkoor Schaffelaar en gospelkoor El Elyon. De laatste dienst vindt op 1 september plaats. De verbouwing van vooral het interieur, maar ook van de buitenkant, is gepland van 9 september tot volgend najaar. In die tijd kunnen de gemeenteleden naar de kerk in de Immanuëlkerk aan de Achterdorpstraat 5. Een omgevingsvergunning voor de geplande aanbouw bij het gebouw is op het moment van schrijven overigens nog niet verleend.