Zangavond met bovenstem

BARNEVELD In het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente van Barneveld-Centrum aan de Nairacstraat 24 wordt zaterdagavond 10 maart een Psalmzangavond met bovenstem gehouden. Bovenstemgroep Barneveld en organist Wijnand Bos hopen hieraan mee te werken. Ouderling van Middendorp hoopt de opening en sluiting te doen. Collecte is bestemd voor het deputaatschap tot hulpverlening in bijzondere noden uitgaande van de Gereformeerde Gemeente. Dhr. Waaijenberg hoopt namens dit deputaatschap een appelwoord te houden!
Aanvang 19.30, kerk open om 19.00 uur.