Ingezonden: 'Wekeromseweg steeds gevaarlijker'

EDE- Afgelopen weekeinde was het weer raak bij ons aan de Driesprong in Ede, een jonge vrouw wordt als voetganger aangereden door een personenauto, nadat ze achter de vertrekkende streekbus aan het oversteken was. Onze buurt ligt aan de Wekeromseweg, een 80km-weg buiten de bebouwde kom. Deze wegen staan erom bekend dat er veel verkeersongelukken plaatsvinden. De gemeente Ede heeft een grote oppervlakte, en buiten de bebouwde kom veel 80km-wegen. Daardoor staan we als gemeente al jaren in de top 10 van gemeenten met de meeste verkeersdoden in Nederland. We hebben in onze gemeente daarom zowel bij de overheid als ook bij de burgers veel ervaring met de vaak zeer ernstige gevolgen van al deze ongelukken. En het verbaast me enorm, dat we hier met zijn allen niets van leren.Eerst even wat feiten en berekeningen. Bij een aanrijding met 30 km/uur overlijdt 10 procent van de voetgangers, bij 50 km/uur overlijdt 50 procent van de voetgangers en bij 80 km/uur overlijdt 90 procent van de voetgangers aan de gevolgen van een ongeval tussen een auto en een voetganger. (www.nederlandveilig.nl). En uit de theorie van het rijexamen zou bij iedere automobilist het volgende bekend moeten zijn; bij een gegeven snelheid is de totale stopafstand de optelsom van reactieafstand en remafstand. Bij 60 km/uur is de stopafstand gemiddeld 34 meter, bij 80 km/uur is dit 53 meter en bij 100 km/uur is dit 76 meter. Dit zijn minimale afstanden, die gelden voor een alerte chauffeur in optimale weersomstandigheden. Bij regen en slechte zichtcondities moet je de afstanden met twee vermenigvuldigen. Niet geconcentreerd rijden, zoals bijvoorbeeld bellende (beroeps)chauffeurs, die wij regelmatig tegenkomen bij ons in de buurt, is nog veel gevaarlijker (www.wetenschap.infonu.nl).En ondanks die feiten en onze eigen ervaringen, blijven 'we' maar rondscheuren met veel te hoge snelheden over die 80km-wegen. Veel automobilisten houden zich niet aan de maximum snelheden en rijden zelfs boven de 100 km/uur. Als je als automobilist geconfronteerd wordt met een onverwacht overstekende voetganger, fietser of ree, heb je bij 60 km/uur veel meer kans om op tijd te remmen, dan bij 80 of 100 km/uur. Bovendien is het inwerkende geweld vele malen hoger voor het slachtoffer naarmate de snelheid toeneemt. Daarom begrijp ik niet, dat de gemeente Ede niet wil luisteren als de bewoners van de Driesprong om een verlaging vragen van de maximum snelheid op de Wekeromseweg van 80 naar 60 km/uur, zoals dat aan de Wekeromse kant ook het geval is. Ook blijven 'we' maar inhalen ondanks het inhaalverbod. Er geldt een inhaalverbod op dit gedeelte van de Wekeromseweg, en dat is niet voor niets. Als ik van de Hoge Valksedijk de Wekeromseweg wil oprijden, kan ik door de bomen inhalende auto's uit de richting Ede gewoon niet zien. Het is me al eens overkomen, dat ik de weg op kwam, terwijl iemand aan het inhalen was. Gelukkig kon de bestuurder weer naar rechts uitwijken, maar anders was het zeker een frontaal ongeval geworden. De Wekeromseweg lijkt zo'n mooie goed overzichtelijke rechte racebaan, maar dat is een onjuist beeld. Er is druk landbouwverkeer, en met regelmaat komen er grote trekkers met "kiepers" de weg opdraaien. Als je daar met 100 km/uur onder terecht komt loopt het vaak slecht met je af als bestuurder. Er steken zomaar huisdieren of wilde dieren over, met vaak een schadelijke paniekreactie als gevolg. Er wonen aan de zijwegen en uitritten steeds meer gezinnen (ook gezinnen met kinderen); het plaatselijke verkeer wordt dus drukker. De kruising met de Hoge Valksedijk en verderop die met de Immenweg is een oversteekplaats voor fietsroute's. Met regelmaat steken grote groepen fietsers de weg over, die zich niet bewust zijn van het gevaar. Iedere week horen we gierend remmende auto's, en met regelmaat volgt dan ook de klap van het volgende ongeval. Het aantal "bijna ongevallen" neemt toe, en dit jaar zijn er inmiddels 4 echte ongevallen geweest op onze kruising alleen. De kans op een volgend ernstig ongeval is groot en wordt alsmaar groter.De veiligheidssituatie op de Wekeromseweg is onaanvaardbaar slecht, en wordt steeds slechter. Tot nu toe heeft de gemeente Ede geen aandacht gegeven aan de signalen, en de maatregelen die wel zijn genomen, zijn niet effectief. Ten eerste moet de gemeente daarom gaan luisteren naar de signalen uit de buurt en maatregelen nemen; de maximum snelheid moet naar beneden, er moet een volledig inhaalverbod gelden, en dat moet ook tot uitdrukking komen in een doorgetrokken streep; er moeten meer spiegels worden geplaatst. Ten tweede moeten ook de gebruikers van de weg zich houden aan die strengere regels. Het is bekend, dat het vooral de bewoners van het buitengebied zelf zijn, die als razende racers over de Wekeromseweg rijden. Ten derde, als mensen dan toch volharden in hun onverantwoorde gedrag, dan moet de politie ook keihard en consequent handhaven. Laten we als betrokken burgers en als gemeentelijke overheid vooral de handen ineen slaan en samen zorgen voor een veiliger situatie op de wegen van onze prachtige gemeente.Jan P. van Dijkbewoner WekeromsewegEdeFoto: Archief Ede Stad/BDU