Nieuwbouw

BARNEVELD Aan de Lunterseweg in Barneveld start bouwbedrijf Van de Kolk uit Garderen vandaag met de bouw van 26 nieuwe woningen, in deelwijk Nieuwe Burght. De afgelopen weken werd op deze plek het voorbereidende grondwerk uitgevoerd, nu start het werk aan de funderingen van de nieuwe huizen. 
BARNEVELD Op het terrein naast het transformatorstation aan de Oldenbarnevelderweg in Barneveld zijn de afgelopen periode in totaal 21 grote bomen gekapt. De bomen moesten wijken voor uitbreiding van het verdeelstation van het elektriciteitsnetwerk. Ter compensatie van de gekapte bomen geldt op een later moment op een andere plek een...
Advertorial
BARNEVELD Elke dag bereiken ons berichten over de gevolgen van de wereldwijde besmettingen met het coronavirus. Hoewel het aantal lijkt af te nemen,...
BARNEVELD De komende vier jaar worden er in de gemeente Barneveld bijna 2300 nieuwe huizen gebouwd, gemiddeld bijna 600 per jaar. Topjaar moet 2022 worden, wanneer er in één jaar tijd 729 nieuwbouwwoningen moeten worden opgeleverd. De huidige woningmarkt vraagt om deze aantallen, maar het effect van de huidige coronacrisis op deze ontwikkeling...
BARNEVELD De monumentencommissie van de gemeente Barneveld heeft het plan voor het appartementencomplex in het Pastoriebos nabij de hervormde Dorpskerk in Voorthuizen opnieuw afgewezen. De monumentale pastorietuin waarop het complex deels moet worden gebouwd, blijkt na tuinhistorisch onderzoek zo waardevol dat het plan in zijn huidige vorm...
Advertorial
STROE Autobedrijf Schouten Stroe breidt haar aanbod uit. Niet alleen particulieren, maar ook ondernemers kunnen bij het autobedrijf terecht. Eigenaar Henk...
VOORTHUIZEN De bouw van de nieuwe basisschool De Vlindertuin in Voorthuizen vordert gestaag. Inmiddels is het hoogste punt bereikt van de school aan de Wikselaarseweg. Normaal gesproken zou bij zo'n moment even stilgestaan worden. ,,Maar een bouwfeestje zit er nu even niet in. Dat gaan we later goedmaken.''
VOORTHUIZEN Bouwbedrijf Van de Kolk uit Garderen start in de week van maandag 11 mei met de bouw van de eerste woningen in de nieuwe villawijk Overbeek in Voorthuizen. Het terrein van de nieuwe wijk, ten noorden van Blankensgoed, wordt nu bouwrijp gemaakt.
BARNEVELD Terwijl overal kantoorgebouwen nagenoeg leeg staan en winkelstraten er verlaten bij liggen, gaat het werk op veel bouwlocaties ook tijdens de coronacrisis 'gewoon' door. ,,Al moeten we hier en daar improviseren, de bouw houden we zo veel mogelijk vast. Voor bouwers is het natuurlijk ook erg lastig om thuis te werken.''
BARNEVELD/ARNHEM De fors opgelopen woningnood in Gelderland en dan met name in de regio Foodvalley, vraagt om drastische maatregelen. ,,We moeten nu op alle mogelijke manieren zorgen dat we nieuwbouw versnellen, te beginnen in onder meer Barneveld.''
BARNEVELD De provincie Gelderland heeft nieuwbouwproject Bloemendal in Barneveld (in totaal zo'n 1500 nieuwe woningen ten noorden van Barneveld) aangewezen als één van de zogeheten 'doorbraakprojecten' voor de aanpak van de woningnood in de provincie. Met behulp van een miljoeneninjectie wil Gelderland dat bepaalde bouwprojecten versneld...