Politiek

KOOTWIJKERBROEK/GARDEREN Lokaal Belang-raadslid Gonda Lenters legt het raadslidmaatschap neer. Dit doet zij, aldus een persbericht van de oppositiepartij, omdat 'privétaken niet meer zijn te combineren met het raadswerk'. Zij wordt op woensdag 17 juni opgevolgd door Gert Hein Kevelam uit Garderen.
BARNEVELD De gemeente Barneveld gaat onderzoeken op welke wijze de almaar toenemende kosten voor producten en diensten van Omgevingsdienst De Vallei naar beneden kunnen. Daarover worden inmiddels al gesprekken gevoerd met de omgevingsdienst. In de recente begroting van de OddV wordt om een extra gemeentelijke bijdrage gevraagd, vanwege met...
Advertorial
BARNEVELD Maak je je ongerust omdat je baby vaak huilt, darmkrampjes heeft, onrustig is, drinkproblemen heeft of te vaak voeding teruggeeft (reflux)? Geen...
KOOTWIJKERBROEK De Barneveldse gemeenteraad voelde zich woensdagavond enigszins voor het blok gezet. Vier jaar lang werd in nauw overleg met het college een bestemmingsplanwijziging voor een locatie in Kootwijkerbroek voorbereid, waarbij een maïsveld straks wordt omgezet in nieuwe natuur. Door maatwerk waren de kaders voor dit plan volgens de...
SCHERPENZEEL De drie wethouders van de gemeente Scherpenzeel zijn woensdagavond digitaal in gesprek geweest met inwoners en andere belangstellenden de toekomstplannen zoals die deze week in de kadernota zijn gepresenteerd. Deze kadernota is te vinden op de website van de gemeente (www.scherpenzeel.nl) in het persbericht ‘Scherpenzeel klaar...
Advertorial
BARNEVELD Als manueel therapeut lost Remco Ridder al meer dan twintig jaar grote en kleine lichamelijke problemen op. Zijn dagelijkse speurtochten leiden...
BARNEVELD Wees creatief, flexibel en geef de horeca nú de ruimte, letterlijk. Met dergelijke bewoordingen schaarde de Barneveldse gemeenteraad zich woensdagavond achter de plannen om grotere terrassen de komende tijd toe te staan en om bepaalde gemeentelijke kosten in ieder geval tot 1 september niet in rekening te brengen.
BARNEVELD De gemeenteraad van Barneveld heeft er sinds woensdagavond een raadslid bij. Anne van der Meer (27) werd tijdens de (online) raadsvergadering beëdigd. Daarmee is zij het eerste raadslid dat op digitale wijze de eed aflegde en zich van nu af aan raadslid mag noemen. Van der Meer neemt voor de CDA-fractie de plaats in van het eerder...
Advertorial
VOORTHUIZEN Autoservice Boersen had in mei graag een mooi feest georganiseerd. De RDW erkende autogarage in Voorthuizen bestaat dit jaar namelijk precies...
SCHERPENZEEL In de vandaag gepresenteerde kadernota onderbouwt het Scherpenzeelse college van burgemeester en wethouders de keuze voor zelfstandigheid van het dorp. ,,Uit alles blijkt dat een duurzaam en zelfstandig Scherpenzeel de beste, meest logische en efficiëntste manier is om onze ambities te realiseren.''
BARNEVELD Oppositiepartij Lokaal Belang is bezorgd over de voortvarendheid die de provincie Gelderland betracht met betrekking tot de toekomst van de gemeente Scherpenzeel en de rol van de gemeente Barneveld daarin. De partij kan zich niet aan de indruk onttrekken dat Gedeputeerde Staten (GS) een gemeentelijke herindeling 'van bovenaf wil...