Wonen

BARNEVELD Er komen best starterswoningen te koop in de gemeente Barneveld. Maar die worden voor de 'eigen' Barneveldse jongeren echter steeds moeilijker betaalbaar. Bovendien is de vraag zo groot dat je wel heel veel geluk moet hebben om ertussen te komen. Deze krant sprak met twee van die Barneveldse jongeren.
BARNEVELD Permanente bewoning op vakantieparken is ongewenst en mag niet worden toegestaan. Dat vindt het samenwerkingsverband achter het programma Vitale Vakantieparken Veluwe, waartoe ook de gemeente Barneveld behoort. VVD-Kamerlid Koerhuis en D66-Kamerlid Van Eijs betoogden begin januari om permanente bewoning toe te laten als oplossing...
Advertorial
BARNEVELD Negen jaar geleden startte Gerrit Boone (31) vanuit het ouderlijk huis in Kootwijkerbroek met Boone IT. Inmiddels is een modern pand in Barneveld...
BARNEVELD Ruim dertig belangstellenden woonden dinsdagavond de presentatie van 'huisfluisteraar' Lars Boelen over duurzaam wonen bij, in de verenigingsruimte van muziekvereniging De Harmonie in Barneveld. Politieke partij Pro'98 organiseerde deze avond, onder de noemer van het tweede ProCafé.
BARNEVELD Van de in 2019 op het energienet van Liander aangesloten nieuwbouwwoningen in de gemeente Barneveld, was 61 procent aardgasloos. De gemeente was het afgelopen jaar bezig met een stevige inhaalslag op dit vlak: een jaar eerder noteerde ze nog veertien procent. Met de recentste cijfers staat Barneveld in de middenmoot van de gemeenten...
Advertorial
BARNEVELD ,,Het verdriet en het gemis kunnen we niet wegnemen, maar we nemen nabestaanden wel veel zorgen en al het regelwerk uit handen.''
LUNTEREN De nieuwbouw van het zorgcentrum op de voormalige locatie van de Bethelkerk in Lunteren is bijna klaar. Zorgorganisatie Careander heeft op de hoek Schaepmanstraat-Postweg 25 zorgappartementen en 18 zorgstudio's laten bouwen. Meteen nadat de voormalige kerk was gesloopt werd eind 2018 begonnen met de bouw. Ook 2 woningen die bij de...
BARNEVELD Woningstichting Barneveld heeft Liesbeth van Beek aangesteld als interim-bestuurder. Zij volgt tijdelijk Liesbeth Brouwer-De Jong op, die vorige maand vertrok na een 'verschil van inzicht' met de Raad van Commissarissen. Van Beek blijft aan totdat de corporatie de functie van directeur-bestuurder definitief heeft ingevuld.
Advertorial
BARNEVELD Biedt een VMBO-opleiding nog voldoende mogelijkheden in een samenleving die steeds complexer wordt? Zeker, vinden drie oud-leerlingen van De...
BARNEVELD De gemeente Barneveld wil de huisvesting voor arbeidsmigranten beter regelen. Nu woont deze groep mensen, naar schatting tussen de 660 en 880, vaak op plekken die daarvoor 'minder geschikt' zijn, aldus wethouder Aart de Kruijf. ,,En dan druk ik mij nog voorzichtig uit."
BARNEVELD De bestuursstijl van oud-directeur-bestuurder Liesbeth Brouwer-De Jong van Woningstichting Barneveld riep de afgelopen jaren geregeld weerstand op in de organisatie. Zij zou een wel erg zakelijke manier van leidinggeven hebben, waarin 'menselijk contact' en waardering ontbraken. Dit blijkt uit het rapport van een onafhankelijke...
BARNEVELD De koopwoningen in de gemeente Barneveld zijn het afgelopen kwartaal licht in prijs gedaald. Een gemiddelde woning kostte in het vierde kwartaal van 2019 nog 362.000 euro, tweeduizend euro minder dan in het derde kwartaal. Over het hele jaar 2019 nam de waarde van een koopwoning met zevenduizend euro toe.