• Wouter van Dijk

´99 procent verdacht zand Barneveld is schoon´

BARNEVELD Het zand afkomstig van het Barneveldse aannemingsbedrijf Vink, dat in 2015 bij nieuwbouwprojecten in Barneveld werd gebruikt, is voor 99 procent schoon. Dat stelt onderzoeksbureau Royal HaskoningDHV op basis van meer dan honderd onderzochte grondmonsters. Éen grondmonster, uitgevoerd onder de straat Ternate in de wijk Eilanden-Oost, bevatte een te hoog gehalte aan styreen. Ook daar is volgens de gemeente echter geen gevaar voor de volksgezondheid.

GESCHIKT VOOR WONEN Een laboratorium onderzocht in opdracht van de gemeente Barneveld meer dan honderd monsters. ,,Bij 99 daarvan is de conclusie dat het zand de norm voor schone grond niet overschrijdt, dan wel onder de maximale waarde voor de bodemfunctieklasse 'wonen' blijft. De grond wordt hiermee, vanuit de Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit, aangeduid als geschikt voor wonen.´´ 

ZEKERHEID Royal HaskoningDHV onderzocht in totaal 137 plekken in Barneveld en Voorthuizen. Het onderzoek was uitgebreider en dieper dan wettelijk is voorgeschreven, meldt de gemeente, die als reden aangeeft ,,inwoners maximale zekerheid te willen geven.´´

Bij de controle van de kwaliteit van het grondwater – Veller II, cluster J – zijn geen bijzonderheden vastgesteld. ,,Hiermee is er duidelijkheid voor bewoners van Veller II (Clusters J en F), bewoners van appartementen aan de Van den Bogertlaan & Van de Woestijnehof en aan de Apeldoornsestraat hoek Sportparkstraat in Voorthuizen. Vanwege deze resultaten zijn ook geen aanvullende onderzoeken nodig, ook niet op particuliere percelen.´´

VERHOOGDE WAARDE STYREEN Royal HaskoningDHV onderzocht volgens de gemeente op zogeheten vluchtige aromaten, gechloreerde koolwaterstoffen, bestrijdingsmiddelen en het standaard analysepakket (zware metalen, PAK, PCBs en minerale olie). ,,Bij één monster, onder de straat Ternate in de wijk Eilanden-Oost, is sprake van een verhoogd gehalte aan styreen. ,,De hoeveelheid aangetroffen styreen blijft onder de interventiewaarde die aangeeft dat sprake is van een verplichting tot saneren. Royal HaskoningDHV gaat hier de komende dagen nader onderzoek naar doen. De uitkomsten hiervan worden met de omwonenden gedeeld.´´

Eind vorig jaar liet Vink de grond zelf al onderzoeken door onderzoeksbureau Tauw. De conclusie was begin januari dat de toegepaste grond aan de eisen voldeed.

Label:

Zandcrisis