• Lex van Lieshout

´Barneveld ontving 111.000 euro aan EU-subsidie´

BARNEVELD De Europese Unie keerde in ruim vijf jaar tijd zo'n 330 miljoen euro uit aan innovatieve Nederlandse projecten. Deze initiatieven geven de regionale economie een boost, zorgen voor een duurzame energievoorziening of zijn simpelweg vernieuwend. De gemeente Barneveld ontving ruim 111.000 euro, Ede 2,1 miljoen euro, en Putten bijna 3,3 miljoen euro.

Dat blijkt uit een analyse van LocalFocus waarin is gekeken naar alle verstrekte subsidies in het kader van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Deze subsidiepot heeft als als doel de economische verschillen tussen Europese regio's terug te dringen. Sinds 2014 kregen meer dan 700 projecten financiering. De projecten helpen gebieden bijvoorbeeld met de omschakeling van een industriële naar een meer dienstverlenende economie, maar kunnen ook puur gericht zijn het creëren van werkgelegenheid om zo krimp tegen te gaan. 

,,De EFRO-regeling is vooral bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf (MKB), maar veel ondernemers weten de pot nog niet te vinden´´, meldt LocalFocus. ,,Daarnaast wordt het aanvraagproces als te bureaucratisch gezien en brengt het flink wat administratie met zich mee die vervolgens niet opweegt tegen de verwachte resultaten. Daarnaast is de regel is dat de subsidie pas uitbetaald wordt als het project geslaagd is. Dit kan risicovol zijn voor kleinere bedrijven en vraagt bovendien om een gezonde kasstroom.´´