• Jeugddorp, De Glind

    Erik van't Land

´Cadeau´ van het rijk: meevaller van miljoen euro voor Barneveld

BARNEVELD Een meevaller voor de gemeente Barneveld: de rijksoverheid maakt bijna één miljoen euro over voor het tekort op de jeugdhulp in de gemeente. Dat maakte de Vereniging van Nederlandse Gemeenten bekend. Wethouder Van Daalen is blij met de toekenning, al blijft er voor volgend nog een tekort over van ruim drie miljoen staan.

Vorige maand maakte het college bekend voor 2019 een miljoenentekort te verwachten, in verband met hoog opgelopen kosten voor de jeugdhulp. Barneveld staat hier niet alleen in: 88 gemeenten dienden bij het Rijk een aanvraag in voor een bijdrage uit het zogenoemde Fonds Tekortgemeenten, waar 200 miljoen in zit. De gemeente Barneveld is één van de 77 gemeenten waarvan de aanvraag is toegekend, al kregen zij niet het volledige gewenste bedrag: samen hebben zij een tekort van 488 miljoen euro. Barneveld ontvangt 949.000 euro uit het fonds.

ACTIEPLAN Van Daalen realiseert zich ook dat het totaaltekort in Barneveld nog niet is weggewerkt met de toekenning. Afgelopen week presenteerde hij een actieplan dat ervoor moet zorgen dat de kosten in de jeugdhulp worden verminderd, maar dat ook een verbeteringsslag moet bewerkstelligen. ,,Ik ben ervan overtuigd dat dit positieve effecten heeft op de ontwikkeling van de kosten, zonder dat dit ten koste gaat van de zorg. Op die manier kunnen we de uitgaven voor de jeugdhulp beter in lijn brengen met de inkomsten die we van het Rijk ontvangen."

Barneveld moet overigens nog tot 2020 wachten tot het 'woonplaatsbeginsel' is opgelost. Dan gaat een wetswijziging in, die een weeffout in de overgang van de jeugdhulp van het Rijk naar de gemeenten, in 2015, moet verhelpen. Sinds dat jaar draaien gemeenten waar kinderen de jeugdhulp ontvangen op voor de kosten van de geboden hulp. Omdat Barneveld bovengemiddeld veel van deze kinderen herbergt, vanwege jeugddorp De Glind, wordt de gemeente hierdoor financieel flink gedupeerd. Vanaf 2020 is de gemeente waar de jongere vandaan komt verantwoordelijk voor de kosten.