• Erik van't Land

´Geen behoefte aan spuitplek graffiti in Barneveld´

BARNEVELD ,,Vanuit BeActive en de politie zijn geen signalen dat er in Barneveld op dit moment vanuit jongeren behoefte is aan een legale graffitiplek. ´´ Dat meldt het college van burgemeester van burgemeester en wethouders in antwoord op vragen van gemeenteraadslid Henk Wiesenekker van de ChristenUnie.

Bij de politie is dit jaar een keer aangifte gedaan van ´graffitimisbruik´, terwijl het vorig jaar om in totaal elf aangiften ging. Maar, zo stelt b en w vast, een compleet overzicht van het graffitimisbruik is niet aanwezig.

HOTSPOTS Het is niet zo dat bepaalde plekken vaker dan andere een doelwit van de spuiters vormen. ,,Er zijn geen specifieke hotspots te noemen. Graffiti wordt op plaatsen in de hele gemeente aangebracht. Graffiti op gebouwen van de gemeente en objecten in de openbare ruimte worden periodiek gereinigd. Graffiti, bestaande uit discriminerende of aanstootgevende tags worden uiteraard direct verwijderd.´´

LEGALISEREN De gemeente heeft eerder pogingen gedaan om graffiti te legaliseren op speciaal daarvoor aangewezen plekken. In samenwerking met de politie en bureau HALT heeft de gemeente bijvoorbeeld in 2015 een graffitiproject georganiseerd met de naam ´Van vandalisme tot kunst!´. Doel van dit project was om graffitioverlast te verminderen en jongeren en omwonenden bewust te maken van ‘graffiti als kunstvorm’. Na de beëindiging van dit project heeft de tijdelijke markthal nog een tijd als ´aangewezen´ plek gefunctioneerd. Vervolgens is er in 2016 gesproken over een (of meerdere) plekken om een legale graffiti plek te realiseren. Dit idee is vervolgens  ingebracht bij de uitvoering van het speelruimtebeleidsplan in 2017, maar daar is niet uit gekomen dat er behoefte is aan zo´n plek.

,,In het uitvoeringsjaar 2017 is de behoefte aan zo’n plek niet naar voren gekomen in het participatie en ontwerp traject met bewoners.´´ Maar de jongerenraad van de gemeente Barneveld gaat nadenken over plekken waar eventueel legaal graffiti kan worden gespoten. Die inbreng zou volgens het college kunnen worden ingebracht bij het ontwerpen van speelplekken bij het uitvoeren van het speelruimteplan.

Het Barneveldse winkelgebied is dit voorjaar in samenwerking met de Barneveldse Middenstandsvereniging aangepakt. Er is een schoonmaakactie uitgevoerd, waarbij 63 objecten werden gereinigd van graffiti, vooral op particuliere panden. Het college stelt in antwoord op de schriftelijke vragen van de ChristenUnie vast dat er geen sprake is ,,van een toename van graffitimisbruik´´.