• De Barneveldse Jongerenraad wil dat er een actieplan komt tegen alcohol in het verkeer.

    ...

´Goed plan over alcohol in het verkeer´

BARNEVELD Het Barneveldse college van burgemeester en wethouders is ,,zeer te spreken´´ over het actieplan van de Barneveldse Jongerenraad om alcoholgebruik onder jongeren in het verkeer terug te dringen. ,,Het plan is goed onderbouwd en uitgewerkt, en sluit ook goed aan op ons coalitie-akkoord.´´

Wouter van Dijk

Dat stelt het college in een adviesbrief aan de Barneveldse gemeenteraad. In die brief sorteert het college er ook op voor om met het actieplan daadwerkelijk en snel aan de slag te gaan door benodigde bedragen voor de uitvoering ervan te noemen: 25.000 euro voor dit jaar en 50.000 euro voor volgend jaar. Het is nog aan de Barneveldse gemeenteraad om al dan niet in te stemmen met het plan.

VERONTRUSTEND De Jongerenraad diende vorige maand het voorstel voor dit actieplan in, nadat deze raad vanuit haar jongerenpanel, bestaande uit 350 jongeren, het ,,verontrustende´´ signaal kreeg dat nog altijd veel jongeren in deze regio met alcohol op achter het stuur kruipen. Een gevolg hiervan is dat Barneveld landelijk gezien opvallend hoog scoort als het gaat om het aantal geregistreerde verkeersongevallen. In 2016 was er in deze gemeente sprake van 15,6 ongevallen per duizend inwoners, terwijl het landelijk gemiddelde toen op 7,4 lag.

CONCRETE MAATREGELEN Hoog tijd voor actie om dit zo snel mogelijk aan te pakken vindt de Jongerenraad, die voor haar actieplan ruim zevenhonderd ondersteuningsverklaringen vanuit de Barneveldse samenleving ontving. Volgens de jongeren gebeurt er nu namelijk veel te weinig om alcoholgebruik in het verkeer tegen te gaan. In het actieplan benoemt de Jongerenraad tal van concrete maatregelen, zoals borden langs de wegen, die aangeven hoeveel alcoholrijders de politie de afgelopen maand aanhield, verplichte cursussen voor barmedewerkers om vertrekkende klanten in de gaten te houden, trainingsavonden voor ouders, lessen van ervaringsdeskundigen op scholen, alternatief nachtvervoer in de kleinere dorpen, meer alcoholcontroles, met name ook bij sportverenigingen, het inzetten van evenementenbier bij grote evenementen, de horeca stimuleren om gratis frisdrank aan te bieden aan de BOB en vooral meer politiecapaciteit.

WAARDERING ,,Wij waarderen het initiatief van de Jongerenraad ten zeerste´´, aldus het college van b. en w. Gaat de gemeenteraad ook mee in dit plan, dan wil het college de actiepunten samen met de Jongerenraad uitwerken. ,,Waarbij we dan ook zo veel mogelijk aan willen sluiten bij de preventieve en repressieve acties die we nu al voeren op het vlak van alcoholmatiging.´´ Daarnaast is het volgens het college van belang de plannen te bespreken met de politie.

De Barneveldse gemeenteraad neemt woensdag 4 juli een besluit over het actieplan van de jongeren. Voorafgaande wordt het plan volgende week dinsdag besproken in de raadscommissie Bestuur.