• Debat over Vink in de Barneveldse gemeenteraad, eind vorig jaar.

    Pauw Media

´Het ging al mis bij de informatieavond over Vink´ (opinie)

BARNEVELD Het eerste jaar van de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college van burgemeester en wethouders zit er op. Tijd voor een tussenbalans: hoe doen ze het en wat viel me op?

Monique Rosbergen

Ontegenzeggelijk heeft een groot deel van het eerste jaar van de nieuwe raad en college in het teken gestaan van de kwestie Vink. Nou is het niet mijn bedoeling om daar inhoudelijk iets over te zeggen, dat is al meer dan genoeg gedaan. Wat mij vooral is opgevallen, is de wijze waarop het bestuur met inwoners en met elkaar communiceert.

Hoe kan het bijvoorbeeld dat de bewoners in Eilanden-Oost en Veller geen enkel vertrouwen lijken te hebben in de gemeentelijke overheid? Wat ging er mis?

Volgens mij ging het al fout bij aanvang van de informatieavond in november vorig jaar toen de burgemeester - mogelijk volstrekt toevallig - tegelijkertijd met de vertegenwoordigers van Vink arriveerde. Dat wekte op zijn minst de suggestie van gezamenlijk optrekken. Er was die avond twijfel bij de bewoners over de stelligheid waarmee werd benadrukt dat er geen gezondheidsrisico's zouden zijn. En dat werd argwaan door de uitspraken van de heer Baakman (Directeur Omgevingsdienst) die te horen waren in het tv-programma Zembla. Volgens hem kon niet met honderd procent zekerheid gezegd worden dat de gezondheid niet in het geding is.

En in plaats van de bewoners uit te leggen waarom de gemeente ervan overtuigd is dat niemands gezondheid in gevaar is (geweest), leek wethouder de Kruijf (SGP) zich vooral druk te maken om een ander zinnetje dat de heer Baakman uitsprak, namelijk dat de ,,mensen bij de gemeente het niet willen begrijpen". Alsof het imago van de gemeente of dat van de wethouder het probleem zou zijn. De bewoners zijn echt niet geïnteresseerd in de lange tenen van de wethouder, maar wel in de vraag of ze veilig in hun tuin kunnen wroeten en hun kinderen in het zand kunnen laten spelen.De gemeente stelde vervolgens een klankbordgroep in. Het enige wat ik over de klankbordgroep in de krant las, was dat ze voortdurend verrast werden door stappen die de gemeente al had gezet, zonder eerst de klankbordgroep te informeren en met de leden te overleggen: 'Het voelt alsof wij er hoofdzakelijk bij zitten ter legitimatie van het gemeentelijk onderzoek. Als dat zo is, kunnen we er beter gelijk mee stoppen' (BK 13-01-2019). En daar zit de crux. Het lijkt of gemeentebestuurders te graag willen zenden en te weinig willen ontvangen. Oprecht luisteren en met die informatie wat doen. Dat is waar mensen op zitten te wachten. Samen met de bewoners optrekken, hun zorgen serieus nemen en delen, om pas daarna te handelen. In plaats van eerst te handelen en daarna te informeren. Bestuurders willen vaak te daadkrachtig en te oplossingsgericht werken, waardoor mensen zich niet gehoord voelen. Wellicht is het een idee om eens andere woorden te gaan gebruiken voor informatieavond (alleen zenden) en klankbordgroep (ongelijkwaardig)?

CULTUURBELEID Was het op het gebied van de gemeentelijke communicatie dan alleen kommer en kwel het afgelopen jaar? Nee. Zeker niet. Verfrissend vond ik de aanpak van wethouder Van de Burgwal (Pro'98) die in september een avond voor culturele verenigingen en welzijnsorganisaties organiseerde om te luisteren naar wat er leeft. Hij kwam niet eerst zelf met uitgewerkte plannen, maar wil samen werken aan nieuw cultuurbeleid.

Inmiddels is een fonds van € 25.000 ingesteld om een impuls te geven om zo stap voor stap nieuw cultuurbeleid vorm te geven. Nou kun je daar natuurlijk ook heel cynisch over doen door te stellen dat het een sigaar uit eigen doos is. Want de bezuiniging op maatschappelijke organisaties en culturele verenigingen in de afgelopen jaren was een veelvoud van dat bedrag. Maar toch ben ik voorzichtig positief. Waarom? Omdat het begon met luisteren en de intentie is uitgesproken om samen stappen te zetten. Ook de interactieve infoavonden zijn een goed voorbeeld van die nieuwe aanpak.

MOOI DEBAT Afgelopen week heb ik via internet naar het raadsdebat over de onderzoeken toegepast zand gekeken. En ik vond het een mooi inhoudelijk debat. Vooral de heren De Vries (CDA), Scheijgrond (ChristenUnie) en mevrouw Pluimers (Lokaal Belang) waren niet alleen hun mening aan het ventileren, maar gingen ook in debat met elkaar. Om de verschillen te duiden, maar ook om een gezamenlijke basis te vinden waarop oppositie en coalitie elkaar konden vinden. En die kun je alleen vinden als je de moeite neemt om naar elkaars argumenten te luisteren. Dat leidde tot aanpassingen van amendementen en zelfs steun. Nog onvoldoende steun voor een meerderheid, maar ik hoop dat deze positieve houding zich - ook bij de andere raadsfracties - doorzet en de onderlinge verhoudingen weer wat gaan normaliseren. Want ik heb de indruk dat die sinds de verkiezingen allesbehalve vriendelijk en collegiaal zijn.

Bij mijn afscheid van de raad twee jaar geleden gaf ik aan het einde van mijn afscheidsspeech deze woorden mee: ,,Laat politiek er vooral vóór mensen zijn en niet óver mensen gaan. Leg je oor te luisteren en wees kritisch, want geen enkel mens heeft de waarheid in pacht". Die woorden lijken actueler dan toen. Nu maar hopen dat ze luisteren.

Op verzoek van de redactie laten Monique Rosbergen en Dick van Rheenen in de rubriek Opinie afwisselend hun licht schijnen over ontwikkelingen in de Barneveldse politiek.

Label:

Zandcrisis