• ANP

´Niet vaccineren brengt risico´s met zich mee´

BARNEVELD De steeds lagere vaccinatiegraad in Barneveld brengt gezondheidsrisico´s met zich mee. Onder andere de ,,pittige´ infectieziekte mazelen kan voor baby´s in dit gebied gevolgen hebben, omdat zuigelingen pas met veertien maanden hun eerste prik tegen krijgen. Er wordt momenteel gewerkt aan een plan van aanpak om de vaccinatiegraad op te schroeven.

Wouter van Dijk

Dat zegt jeugdarts Kelli van Gerven van de GGD Gelderland-Midden. Zij heeft voor deze regio het rijksvaccinatieprogramma voor nul- tot vierjarigen als aandachtsgebied. ,,We zien de cijfers van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en we delen de zorg over deze dalende lijn.´´ Vorige week maakte deze krant melding over de gegevens, waaruit blijkt dat in de afgelopen twaalf jaar een groeiende groep baby´s en kleuters in Barneveld niet wordt ingeënt tegen kinderziekten. Dat terwijl in september nog was afgesproken dat Barneveld zich zou inspannen om aan de vaccinatienormen van de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) te voldoen.

,,De cijfers tonen aan dat voorlichting noodzakelijk is´´, zegt de jeugdarts. ,,Informatieverstrekking over bestrijding van ernstige kinderziekten is altijd een aandachtspunt, maar deze ontwikkeling in Barneveld vraagt om een stap extra. Hierover zijn we inmiddels met de gemeente Barneveld in gesprek om gezamenlijk te komen tot concrete acties. Communicatie is daarbij de rode draad.´´

MAZELEN Momenteel heeft 27,8 procent van alle Barneveldse zuigelingen (kinderen tot twee jaar oud) geen enkele prik gehad. De vaccinatiegraad voor verschillende kinderziekten ligt rond de 70 procent, terwijl dat twaalf jaar geleden nog boven de 75 procent ligt. Landelijk ligt de vaccinatiegraad tussen de 90 en 93 procent. Vooral baby´s lopen risico, zegt Van Gerven. ,,Kijk bijvoorbeeld naar de BMR-prik (tegen bof, mazelen en rodehond). Die prik wordt aan kinderen gegeven als ze ongeveer veertien maanden oud zijn of eventueel vanaf twaalf maanden, omdat de werking dan het meest effectief is. Dat betekent dat kinderen onder de veertien maanden onbeschermd zijn tegen de mazelen, een zeer besmettelijke en ernstige infectieziekte. Zijn er in de omgeving, zoals in Barneveld, dan veel kinderen die sowieso niet tegen deze ziekte zijn gevaccineerd, dan is de kans op een epidemie groter. En aan de mazelen kúnnen kinderen ernstige complicaties overhouden of zelfs overlijden.´´ Ook kinkhoest is volgens de jeugdarts een levensbedreigende infectieziekte. ,,Nu is het voordeel bij deze ziekte dat baby´s hun eerste prik hiertegen al krijgen als ze ongeveer zes weken oud zijn, dus ze zijn eerder wat beschermd.´´

KRITISCHE PRIKKERS Van Gerven: ,,Een fors deel van de ´niet-prikkers´ bestaat uit mensen die dat om religieuze redenen niet doen. Maar de groei zit ´m landelijk vooral in de groep ´kritische prikkers´, mensen die vrezen voor negatieve gezondheidseffecten door vaccinatie, terwijl we tegelijkertijd ook in sommige dorpen met veel bevindelijk gereformeerden juist een stijgende vaccinatiegraad zien. Het is duidelijk dat er steeds meer sprake is van een ´mix´ van redenen waarom ouders hun kinderen niet laten inenten.´´

NIET OORDELEN Dat laatste geeft volgens de jeugdarts ook aan dat goede informatie over vaccineren van groot belang is. ,,Natuurlijk gaan we graag met alle ouders in gesprek, ongeacht hun reden om niet te vaccineren. Een gesprek met ouders die dit op basis van hun levensbeschouwing niet doen, is echter anders van aard dan een gesprek met ouders die besluiten niet te vaccineren op basis van feitelijk onjuiste informatie. We oordelen niet over iemands religie. We kunnen wel de juiste informatie verstrekken, zodat ouders hun eigen afweging kunnen maken. En als anoniem vaccineren een alternatief kan zijn voor een bepaalde groep, is dat ook zeker de moeite waard om te proberen.´´

Wat in de discussie over vaccineren volgens de jeugdarts meespeelt, is dat groepsimmuniteit van groot belang is. ,,Hierdoor wordt de kans op verspreiding van een ziekte kleiner. In het geval van de mazelen kan de ziekte zich al makkelijk verspreiden als meer dan vijf procent van de mensen in een bepaalde groep niet immuun is.´´