• De Barneveldse nieuwbouwwijk Veller is bijna volgebouwd.

    HeliFlight.nl

´Nu twee keer meegemaakt dat mensen ongezien bieden op een huis´

BARNEVELD Over anderhalve week is het weer tijd voor de NVM Open Huizen Dag, een dag waarop verschillende te koop staande woningen vrij te bezichtigen zijn. Maar werkt zo'n dag nog wel in de gemeente Barneveld, waar het aanbod op de huizenmarkt flink is afgenomen?

Danny van Zeggelaar

Zo gek als in bijvoorbeeld Amsterdam, Utrecht of zelfs Amersfoort is het in de gemeente Barneveld nog niet gesteld met de huizenmarkt. Enorme bedragen voor piepkleine appartementjes zijn in Barneveld nog niet aan de orde. Maar, zo zien Jan Westeneng van Westeneng Makelaardij en Gerben Hartkamp van Midden Nederland Makelaars, het wordt wel steeds krapper op de Barneveldse huizenmarkt.

,,Ik heb nu twee keer meegemaakt dat mensen ongezien bieden op een huis", zegt Westeneng. ,,Dat is wel even iets nieuws voor Barneveld. Het ging dit keer om mensen van buiten Barneveld, die vreesden dat de woning voor hun neus werd verkocht. Ze proberen zo toch iets te vast te leggen. Terwijl het heel onverstandig is, vind ik. Ik zeg ook altijd tegen die mensen: kom toch zo snel mogelijk even komen kunnen. Een huis moet je echt beleven en zien. Het is geen paar schoenen waar we over spreken."

Ook Hartkamp ziet dat het drukker wordt op de markt. ,,De vraag is nog heel sterk aanwezig, en het aantal ingeschrevenen op ons kantoor is boven de tweeduizend. En dat zijn mensen die voor bestaande én nieuwbouwwoningen in de gemeente ingeschreven staan. We kunnen hard nieuwe woningen gebruiken, om de ingeschrevenen te faciliteren."

TWEEDUIZEND WONINGZOEKENDEN Toch is volgens hem van Amsterdamse toestanden zeker geen sprake. ,,Het gebeurt wel eens dat we bepaalde nieuwbouwprojecten niet meer in de krant adverteren, maar alleen bij de ingeschrevenen onder de aandacht brengen. Als we het adverteren, dan komt er onnodig veel op af. Terwijl we in ons eigen bestand al genoeg woningzoekenden hebben. We hebben nog steeds veel huizen nodig om iedereen te kunnen faciliteren. "

Knelpunten zijn er genoeg in de markt. Westeneng ziet dat vooral starterswoningen en huizen voor senioren een probleem zijn. ,,Niet alle senioren willen meteen naar een appartement, maar ze willen dan wel een wat kleinere woning. En de middenmoot staat ook behoorlijk onder druk. Kijk, de gemeente Barneveld kent veel grotere gezinnen. Ik heb ook vijf getrouwde kinderen, die in Barneveld wonen. De gemeente doet wel zijn best, er worden veel woningen gebouwd. Maar we groeien van binnenuit."

OPEN HUIZEN DAG De Open Huizen Dag, die volgende week zaterdag weer wordt gehouden, is volgens beide makelaars nog steeds een aardig instrument om een woning onder de aandacht te brengen. Al is er wel wat veranderd in de loop der jaren. Westeneng: ,,Het neemt bij bepaalde mensen toch een drempel weg. Dan krijg je kijkers die niet via een reguliere afspraak komen, en makkelijk vijf of zes huizen op een dag plannen. Het is wat vrijblijvender." Toch speelt ook hier het beperkte aanbod aan huizen zeker mee. ,,Het aanbod is de laatste jaren wel erg geslonken", weet Westeneng. ,,We hebben dit keer een stuk of vijftien huizen. Een jaar of vier á vijf geleden hadden we op deze dag nog zo'n veertig woningen. Toen was het aanbod aan beschikbare woningen ook groter."

Ook Hartkamp van Midden Nederland Makelaars ziet dat het aanbod aan woningen voor deze dag absoluut geringer is dan de vorige jaren. ,,In bepaalde delen van het land heeft dit zeker nog nut, maar het is de vraag of de Open Huizen Dag met deze huizenmarkt strikt noodzakelijk is. In bepaalde segmenten is het aanbod schaars. Wij kijken eind deze week hoeveel woningen er mee gaan doen. Maar wij doen er gewoon nog aan mee, als Midden Nederland Makelaars. Je geeft kandidaat-kopers ermee de gelegenheid om op één dag meerdere woningen af te gaan."

POLITIEKE KEUZES Het aantal beschikbare woningen staat deels met politieke keuzes. Nu er een nieuw college van burgemeester en wethouders wordt geformeerd zijn er nog wel wat tips. ,,Ik zou willen meegeven om de woningmarkt echt hoog op de agenda te zetten", zegt Hartkamp ,,Als je de woningmarkt impulsen blijft geven, dan komt het met de economie van zo'n gemeenschap ook vaak goed. We moeten zeker doorgaan met woningbouw in de verschillende segmenten van de markt. Maar wij hebben goed contact met de gemeente en volkshuisvesting om woningen te realiseren."

Westeneng denkt dat de gemeente ,,best goed" doorheeft wat er in de markt speelt. ,,Ik denk dat wethouder De Kruijff het goed in de gaten houdt. Maar we zijn natuurlijk ook aan regels gebonden, en ik heb de indruk dat ze goed doorhebben wat het spanningsveld is. Volgens mij wordt er relatief veel gebouwd."