• Heliflight.nl

´Van ijzertijd naar betontijd´

BARNEVELD Acht plattegronden van boerderijen die gedateerd zijn uit de ijzertijd (800 voor Christus tot het begin van onze jaartelling) zijn inmiddels aan de oppervlakte gekomen, evenals divers aardewerk en stenen uit die tijd. Dat het gebied in Barneveld waar industrieterrein Harselaar-Driehoek gepland is in vroeger tijden bewoond werd is duidelijk. Hoe intensief, dat moet de komende weken bij verder archeologisch onderzoek duidelijk worden.

Wouter van Dijk

Dat meldt Marleen van Zon van archeologisch onderzoeksbureau Archol uit Leiden. Vorige week is het veldonderzoek op het toekomstige terrein van betonfabriek Bosch Beton, in de driehoek tussen Harselaar-Oost, spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn en snelweg A1, van start gegaan. ,,We hebben eerst proefsleuven gegraven om te bepalen of we resten uit de ijzertijd zouden aantreffen en zo ja, waar precies.'' Dat graven ging niet helemaal lukraak, want eerder onderzoek van bureau RAAP wees twaalf jaar geleden al op mogelijke sporen uit de ijzertijd op deze plek. ,,Inmiddels hebben we acht plattegronden van boerderijen aangetroffen, evenals sporen van spiekers, kleine gebouwtjes die bij de huizen stonden'', zegt Van Zon. ,,Voldoende om nu te overleggen hoe we de komende weken verdergaan in het onderzoek en vooral op welke plekken.'' Een waterput, voor archeologen vaak een bron aan historische informatie, is op het terrein nog niet aangetroffen. ,,Wie weet vinden we die alsnog. Doel is nu de sporen van bewoning goed in kaart te brengen en te bepalen hoe oud die sporen precies zijn.''

BETER BEELD Met de eerste sporen is duidelijk dat De Driehoek in de ijzertijd werd bewoond, net als het gebied waar nu bedrijventerrein Harselaar-Zuid wordt aangelegd en meerdere andere vindplekken in de directe omgeving. ,,Alle informatie die deze nieuwe opgraving oplevert, kunnen we weer bundelen met de informatie die we al hadden uit de omgeving'', zegt Petra Kloosterman, vervangend gemeente-archeoloog van de gemeente Barneveld. ,,Zo krijgen we gaandeweg een beter beeld van de historie binnen een bepaalde periode.'' Ook Kloosterman was bekend met de eerdere studie, dus dát er iets gevonden zou worden, was geen grote verrassing. ,,Al blijft het altijd koffiedik kijken met archeologie, wat er aan het licht komt.'' Na het veldwerk op De Driehoek volgt een uitgebreide analyse van alle vondsten, waarna Archol er een rapport over opstelt.

BETONFABRIEK Het archeologisch onderzoek is een verplicht onderdeel in de voorbereiding op de bouw van de betonfabriek. Voor Bosch Beton, die het onderzoek zelf bekostigt, is dat geen probleem. ,,Sterker nog, ik vind het fascinerend wat dit team aan archeologen hier aan het doen is'', reageert directeur Gert van den Bosch. ,,Heel bijzonder om ze scherven met zo veel historie naar boven te zien halen.'' Wat betreft de duur van het onderzoek, was vooraf al rekening gehouden met een periode van zo'n vier weken, daar lijkt het nu ook op uit te komen. ,,Qua planning zou het voor ons pas een probleem worden als de archeologen ineens iets heel bijzonders vinden en het onderzoek fors wordt uitgebreid, maar die verwachting is er niet. Hier liggen geen Romeinse schepen of oude kastelen.''

Na de zomer start Bosch Beton de verdere voorbereiding, waarna de bouw van de betonfabriek, nu nog gevestigd aan de Wesselseweg in Kootwijkerbroek, zal volgen. Van den Bosch: ,,Vanaf dan maakt ijzertijd op De Driehoek plaats voor betontijd.''