´Vanaf medio 2017 aparte kliko voor plastic´

BARNEVELD De speciale oranje vuilcontainers die nodig zijn voor inzameling van plastic, metaal en drankkartons (PMD), worden pas na de zomervakantie huis-aan-huis verspreid in de gemeente Barneveld. Vanwege wettelijke aanbesteding duurt de bestelling van de nieuwe kliko's langer dan aanvankelijk verwacht. Barnevelders kunnen vanaf 1 januari al wel PMD-afval gescheiden inzamelen via de bekende zakken. De grijze container wordt tot na de zomer gewoon nog om de week geleegd.

Wouter van Dijk

Daarmee stelt de gemeente Barneveld de volledige invoering van het nieuwe afvalinzamelingsplan met ruim een half jaar uit. Uitgangspunt in dat nieuwe plan is dat zowel de nieuwe oranje kliko voor PMD als de grijze kiko voor restafval eens in de vier weken wordt geleegd. Die frequentie gaat dus ook pas na de zomer veranderen. ,,Niet alleen moeten we nog wachten op de oranje kliko's. Ook moeten we nog in beeld krijgen wat exact de logistieke en financiële gevolgen zijn, willen we inwoners straks kunnen laten kiezen tussen een extra kliko of inzameling via de kunstof zakken'', zegt gemeentewoordvoerder Bertil Rebel. ,,Dit omdat de gemeenteraad hier om gevraagd heeft. Medio februari moet dat duidelijk zijn.'' Rond die tijd moet ook helder zijn of het een idee is voor huishoudens om de blauwe container (papier) in te ruilen voor de oranje container. ,,Ook die suggestie nemen we mee.''

ZAKKEN OPMAKEN Vooralsnog verandert er het komende halfjaar verder weinig. ,,Begin januari ontvangt iedereen een informatiepakket en één steviger zak voor PMD-afval. De komende weken zullen de bestaande dunnere zakken worden opgemaakt, zodat we op termijn de steviger zakken in gaan zetten.'' Verspreiding van die nieuwe zakken gaat op dezelfde wijze, via bijvoorbeeld de supermarkten.

LUIERS De afgelopen maanden testten de zogeheten 'klikokeurders' het nieuwe afvalinzamelingssysteem. Eén van de aandachtspunten was de inzameling van luiers. Die afvalstroom hoort thuis in het restafval, maar kan een aandachtspunt zijn wanneer de grijze bak vanaf 1 september eens in de vier weken wordt geleegd. ,,Vanaf volgend jaar plaatsen we daarom speciale luiercontainers bij meerdere peuterspeelzalen, waar inwoners die luiers niet in de grijze bak willen gooien dit afval kwijt kunnen.'' Zodra er op een later moment een landelijk systeem is voor luierrecycling, wil Barneveld daarbij aansluiten.

Met het apart inzamelen van plastic, metaal en drankkartons is de verwachting dat de hoeveelheid restafval behoorlijk vermindert. Op termijn moet dit ertoe leiden dat in 2020 75 procent van het Barneveldse afval gescheiden wordt, nu is dat nog 59 procent. In april boog de gemeenteraad zich over het nieuwe afvalplan. Een voorstel van ChristenUnie, Pro'98 en SGV om een financiële beloning in te zetten voor het scheiden van afval, haalde destijds geen meerderheid in de raad.