• import

‘Veel hardrijders op Barneveldse sluipwegen’

BARNEVELD Vooral te hard rijdende automobilisten zorgen in Barneveld voor een gevoel van onveiligheid bij andere weggebruikers.  ,,We krijgen veel klachten over te hard rijden door auto´s en vrachtwagens op met name de sluipwegen in de gemeente.’’

André van der Velde

Dat zegt Nico Van Maanen, voorzitter van de Barneveldse afdeling van Veilig Verkeer Nederland (VVN) en wijkagent voor Terschuur, Zwartebroek, De Glind, Industrieterrein Harselaar en Barneveld buiten bebouwde kom.

Volgens de landelijke VVN blijkt uit onderzoek dat de helft van de weggebruikers een onveilig gevoel krijgt van te hard rijdende scooterrijders. Bekend is dat scooters nog steeds worden opgevoerd. Bovendien gaat het steeds vaker om elektrische scooters,  die zijn nauwelijks hoorbaar.

In tegenstelling tot het landelijke beeld, zijn het in Barneveld niet zozeer de scooterrijders die een gevoel van onveiligheid veroorzaken.  ,,Scooters spelen in mijn wijken wat het gevoel van onveiligheid betreft in Barneveld geen grote rol'', reageert Van Maanen op het VVN-onderzoek. Waar weggebruikers en inwoners zich volgens hem hier vooral zorgen over maken, is dat op de sluipwegen  te hard wordt gereden door automobilisten en vrachtwagenchauffeurs. ,,De Postweg en de Helweg in De Glind, de Hoevelakenseweg en de Stoutenburgerweg in Terschuur, de Wesselseweg in Kootwijkerbroek en de Platanenstraat in Zwartebroek’’, somt hij ze op. ,,En niet te vergeten de Renswoudsestraatweg in Barneveld, daarover kreeg ik pas geleden nog een mailtje: ‘Van Maanen kom hier weer eens kijken want er wordt geregeld te hard gereden’.’’

Vooral tijdens de ochtend- en avondspits wordt te hard gereden. ,,Dus op tijden dat de snelwegen dichtslibben. Iedereen heeft tegenwoordig een mobiele telefoon en dan krijg je meldingen hoe je het beste de file kunt vermijden. Je ziet dan dat automobilisten die op tijd moeten zijn voor een afspraak te hard rijden. Zij zijn een potentieel gevaar voor zichzelf en voor anderen.

De politie pakt dat rijgedrag gestructureerd aan. Van Maanen: ,,We doen geregeld lasercontroles en zetten het verkeershandhavingsteam in dat grote verkeerscontroles houdt.’’ Van Maanen vindt voorlichting aan weggebruikers nog belangrijker. ,,Automobilisten moeten hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Daar is nog veel winst te behalen en daarom geven wij ook veel informatie daarover.’’