• Lex van Lieshout

180.000 euro voor tien nieuwe startersleningen

BARNEVELD De gemeente Barneveld stelt een bedrag van 180.000 euro beschikbaar voor financiering van nieuwe startersleningen.

Het gaat hierbij om geld dat via betaalde rente en aflossing van vorige leningen weer beschikbaar is gekomen.

Met dat bedrag is er vanaf dit moment weer budget beschikbaar voor ongeveer tien startersleningen in de bestaande bouw. Voor nieuwbouw is een aanvulling van het budget volgens het college nu niet nodig.

Startersleningen zet de gemeente al sinds 2005 in, als middel om starters op de koopwoningmarkt een duwtje in de rug te geven bij de aanschaf van een eigen huis. De laatste jaren worden de leningen weer steeds meer ingezet bij de aanschaf van bestaande bouw, terwijl dat daarvoor juist bij nieuwbouw vaker voorkwam. Sinds november 2013 zijn 48 startersleningen verstrekt, 27 in bestaande bouw, 21 in nieuwbouw. In totaal 250 starters zijn sinds het begin van de regeling in Barneveld met een lening geholpen bij de aankoop van een woning.