• Pauw Media

'26 kansrijke groenprojecten in Barneveld'

BARNEVELD Tenminste 26 projecten ter verbetering van het openbaar groen in de gemeente Barneveld zijn voor de langere termijn kansrijk te noemen. Dat stelt het college van burgemeester en wethouders in een evaluatie-overzicht van het zogeheten groenstructuurplan. Het gaat om uiteenlopende plannen voor de aanplant van nieuw groen en verbetering van bestaande locaties.

Wouter van Dijk

Daarmee geeft het college een concrete invulling aan het signaal vanuit de politiek om het openbaar groen naar een hoger plan te tillen. In april dit jaar beloofde wethouder Didi Dorrestijn hier werk van te maken. Vooral door uitbreiding van het dorp Barneveld is meer aandacht nodig voor nieuw groen. Daarnaast neemt het belang van het groen voor recreatief gebruik toe, stelt het college.

ALLE DORPEN Nieuwe groenplannen zijn in alle dorpen te vinden, blijkt uit een lijst met in totaal ruim tachtig verbeterplannen. In ieder geval 26 projecten noemt het college op dit moment kansrijk. Het gaat dan bijvoorbeeld in Barneveld om verbetering van de oevers van de Barneveldse Beek, verfraaiiing van een groenplek aan de Van Dompselaerstraat, aanplant langs de Brummelkamperweg, meer bomen aan de Wildzoom en op pleinen in het centrum. In de andere dorpen worden onder meer projecten genoemd als aanvulling van de platanenstructuur aan de Rubensstraat in Voorthuizen en het aantrekkelijker maken van Park Wikselaar in dit dorp.

AANPLANT Kansrijke groene plannen zijn er onder meer ook aan de Jan van der Heydenstraat in Kootwijkerbroek, de Albert van Meerveldstraat in Zwartebroek, de Stroeërweg in Stroe, de Postweg in De Glind en de Heetweg in Kootwijk. Het gaat in de meeste gevallen om aanplant van boom- en laanstructuren.

Nieuwe groenprojecten staan niet altijd op zichzelf, stelt het college. ,,Steeds meer ontstaan er verbindingen die bij kunnen dragen aan de relatie tussen verschillende grotere nieuwbouwprojecten.''

Vanuit het groenstructuurplan, dat de gemeente in 2011 vaststelde, zijn al meerdere groenprojecten uitgevoerd. Zo werd recent de Gasthuisstraat in Barneveld aangepakt, evenals de boomstructuur langs de Van Zuijlen van Nieveltlaan.