• Foto Henk Hutten

Aanjager toeristisch team Barneveld vertrekt

BARNEVELD Cees Hoogeveen uit Garderen stopt als voorzitter van Toeristisch Aanjaagteam Barneveld. ,,Je kunt niet alles blijven doen, je moet keuzes maken'', licht Hoogeveen zijn vertrek toe. Naast zijn werk voor het aanjaagteam is hij onder meer actief voor stichting 'Wisent op de Veluwe', een organisatie die de Veluwe aantrekkelijker wil maken door het uitzetten van een kudde wisenten in de regio Kootwijk.

Het Toeristisch Aanjaagteam is een initiatief van de gemeente Barneveld. Onder aanvoering van Hoogeveen werden de laatste jaren onder meer netwerkbijeenkomsten georganiseerd en werden toeristische kaarten en fiets- en wandelroutes uitgebracht. Het college van burgemeester en wethouders heeft Wilco de Jong de opdracht gegeven om een nieuw Toeristisch Aanjaagteam Barneveld te formeren en op zoek te gaan naar een nieuwe voorzitter. De Jong is de voormalig directeur van het Veluws Bureau voor Toerisme.

De toeristische sector is een van de drie belangrijkste economische pijlers van de gemeente Barneveld. Met jaarlijks zo'n 450.000 overnachtingen, is de gemeente Barneveld naar eigen zeggen een belangrijke speler voor de toeristische

Veluwe. ,,De gemeente Barneveld vindt het belangrijk dat toeristische ondernemers elkaar kennen en dat in gezamenlijkheid activiteiten worden ontwikkeld om meer mensen in Barneveld vakantie te laten vieren of te laten genieten van de vele activiteiten die worden ontplooid.''