• Gerwin van Luttikhuizen
  • Gerwin van Luttikhuizen
  • Gerwin van Luttikhuizen
  • Gerwin van Luttikhuizen

Actiemarkt op Van Lodenstein voor Schotse scholen

BARNEVELD Leerlingen van het Van Lodenstein College in Barneveld hebben gisteren een actiedag gehouden voor ongesubsidieerde christelijke scholen in Schotland. Doordat ze geen overheidssubsidie krijgen, moeten deze scholen gebruik maken van eenvoudige middelen. De leerlingen zitten er bijvoorbeeld op campingstoeltjes aan opklaptafels. Daarom is nieuw meubilair ook een van de concrete doelen van de actie.


Verder verhuizen twee scholen naar een nieuw gebouw, wat ook tot kosten leidt waaraan de Barneveldse school graag wil bijdragen. De leerlingen hebben dit schooljaar op verschillende manieren geld ingezameld. Sommigen zijn de deuren langsgegaan met stroopwafels, rollades en krentenbroden. Anderen organiseerden een zangavond.