• Freek Wolff
  • Er was woensdagavond veel belangstelling voor de informatie-avond van advocaat Huitema, die Vink en de provincie aansprakelijk wil stellen.

    fr
  • Pieter Huitema (derde van links) van advocatenkantoor De Haan.

    fr
  • fr

Advocaat wil Vink én provincie aansprakelijk stellen

BARNEVELD Pieter Huitema van De Haan advocaten ziet de provincie en de firma Vink als partijen om als eerste aansprakelijk te stellen voor de vervuilde grond die in Barneveldse nieuwbouwwijken is gebruikt. ,,Het stigma, de smet op het imago van de woningen is het voornaamste argument", liet de advocaat woensdagavond weten richting belanghebbenden in de Veluwehal.

Freek Wolff

De toneelzaal stroomde woensdag in een hoog tempo vol. Veel Barnevelders vulden een formulier in om een stichting op te richten en op die manier een vuist te maken voor schadevergoeding. De bijeenkomst was informatief en ter oriëntatie. De Haan is het advocatenkantoor dat succesvol was met de groepsclaim in Groningen wat betreft de beruchte schades aan huizen na aardbevingen, als gevolg van de gaswinning door de NAM.

Huitema deed uit de doeken dat er bij eerdere onderzoeken met monsters nemen en herkeuring fouten zijn gemaakt, maar verklaarde dat het onduidelijk is of de vervuilde grond schade voor de gezondheid op kan leveren. En dat dit aspect dus moeilijk is om partijen voor verantwoordelijk te stellen.

WAARDEVERMINDERING Wél legde de advocaat accent op de aantasting van het imago van de wijken. ,,Dat krijg je er heel moeilijk af, dat blijkt uit onderzoek. De kans op waardevermindering van je huis is groot. Want potentiële kopers vinden de prijs al snel te hoog en hebben sowieso minder interesse, ook bij geringe vervuiling."

Omdat partijen nu ,,de kaken op elkaar houden" wees Huitema op het juridische wapen tot een voorlopig getuigenverhoor. Getuigen en deskundigen kunnen op die manier meer duidelijkheid geven over waar de vervuilde grond precies vandaan komt. De advocaat vond het zeer merkwaardig dat hier nog geen volledige helderheid over is.

Wanneer de op te richten stichting met Huitema in zee gaat, zal hij in de ,,kerstboom van BV's van Vink" uitzoeken bij wie hij de aansprakelijkheid kan worden neergelegd. Hij wees op de voordelen van een vereniging in een stichting: verdeling van de kosten, de kracht van één vuist maken en sneller om tafel zitten voor onderhandeling.

Iedere deelnemer van de stichting gaat 250 euro betalen, terwijl dit door de verzekeraar wordt gedaan voor deelnemers met een rechtsbijstandsverzekering. De advocaat brengt een uurtarief aan de stichting in rekening. 'No cure no pay' is in deze zaak niet toegestaan, liet Huitema weten.

,,Het doel is om schadevergoeding van de waardevermindering van de woningen te realiseren. Het mooiste is als de stichting met de wederpartij tot een oplossing kan komen, wanneer zij tenminste niet de hakken in het zand zet. Dan bereik je het meest, voordat je naar de rechter moet. Maar ook dan hebben we zeker kans van slagen. Jurisprudentie in het verleden is het bewijs", aldus de advocaat.

ZEMBLA Barnevelders in de zaal vroegen zich af waarom Zembla (met een tv-programma over de kwestie) buiten schot kan blijven. ,,Zij hebben ook het stigma op onze huizen aangebracht."

Huitema wees echter op de vrijheid van nieuwsgaring en acht de kans zeer klein dat hier succes te behalen is. ,,Je vangt hier bijna direct bot." Hetzelfde gaat min of meer op voor de gemeente Barneveld als het gaat om verantwoordelijkheidsstelling. ,,Voor een juridische kans van slagen, is het beter om je pijlen op Vink en Gelderland te richten."

Aanwezigen stelden nog vragen over de mogelijke inschakeling van vereniging Eigen Huis, vereniging van eigenaren (van een complex) en betrokkenheid van aannemers. De eerste twee kunnen geen rol spelen volgens Huitema, terwijl dit voor de laatste nog niet duidelijk is. Anderen zijn beducht voor nóg meer publiciteit en hierdoor toenemende schade op het imago. ,,Bezint eer gij begint", aldus een aanwezige. De advocaat liet weten dat de stichting de doelstelling ruim en breed moet verwoorden, zodat belanghebbenden in diverse situaties (grond onder woning, onder wegen, in de openbare ruimte) van de wijk deel kunnen nemen.

SPOEDIGE ACTIE Een Barnevelder maande aan tot spoedige actie door de gemeente. ,,Waar de vervuilde grond ligt en hoe ernstig dit is, is in ons belang."

Huitema beaamde dat het 'van de zotte is' dat dit zo lang duurt. De advocaat liet wel weten dat het min of meer 'ophoudt' wanneer blijkt dat grondmonsters gaan uitwijzen dat de gebruikte grond niet schadelijk is voor de volksgezondheid…

Label:

Zandcrisis