'Alleen bouwen in Barneveld Noord is te simpel'

BARNEVELD Het is te simpel gedacht om de nog te bouwen huizen in De Burgt II te bouwen op gemeentelijke grond in Barneveld Noord.

Hans-Lukas Zuurman

Die boodschap bracht wethouder Aart de Kruijf dinsdagavond tijdens de raadscommissie Bestuur. Zowel Pro'98 als Burger Initiatief vroegen zich af waarom de gemeente de vijftig hectare gemeentelijke grond in Barneveld Noord niet benut in plaats van nu samen met Ontwikkelings Maatschappij Barneveld (OMB) voor 24 hectare nieuwe grond aan te kopen in het gebied van De Burgt II. Het voornemen om deze 'grond van derden' te kopen als CV De Burgt, waarin de gemeente en OMB vertegenwoordigd zijn, staat in een aanvullende concept-overeenkomst van het samenwerkingscontract uit 1998. De aanvulling moet een enkele jaren geleden ontstane patstelling tussen de partijen doorbreken.

Afspraken over bouwen in De Burgt II zouden ook prima in Noord invulling kunnen krijgen, was de gedachte van zowel Pro'98 als Burger Initiatief. ,,We moeten uitkijken met nieuwe investeringen'', wees Rosbergen op een opmerking van de accountant over het jaarverslag van 2014. Daaruit blijkt dat de schuld per inwoner hoog is als gevolg van het vele grondbezit van de gemeente. Volgens De Kruijf is het niet zo simpel als het lijkt en heeft de keuze voor afronden van De Burgt met een tweede fase mede te maken met bouwclaims in het plangebied en het voorkomen van problemen met aanbestedingsregels die met een verhuizing naar Noord zouden ontstaan. Hij wees er ook op voor 'kwaliteit' te willen gaan, waardoor De Burgt II om een nette afronding zou vragen. Dit zodat er een volwaardige woonwijk ontstaat waar 'met trots' vanaf de Scherpenzeelseweg naar kan worden gekeken.

Bovendien wordt volgens De Kruijf zowel in De Burgt II als in Noord gebouwd. Dit laatste zodra de naast De Burgt gelegen wijk Veller klaar is. In De Burgt II mogen per jaar maximaal 115 huizen verrijzen, is in de overeenkomst afgesproken. Dat getal laat ruimte voor huizenbouw in Noord, omdat de jaarlijkse behoefte aan woningen volgens de gemeente rond de 350 woningen ligt.

De wethouder komt binnenkort met een memo waarin hij - op aandringen van de raadsleden - meer tekst en uitleg geeft over de financiële gevolgen van de aanvullingen in de concept-overeenkomst. Daaruit moet ook duidelijk worden in hoeverre nieuwe grondaankopen gaan 'drukken' op de te betalen jaarlijkse rente op de grond.

Pro'98 vroeg zich samen met de ChristenUnie af of de kans bestaat dat de partijen elkaar toch weer in de haren vliegen, juist over de aankoop van grond van derden in De Burgt II. De gemeente wilde zulke aankopen aanvankelijk niet, maar nu wel, mits er sprake is van een sluitende grondexploitatie, blijkt uit de concept-overeenkomst.

Rosbergen wees erop dat met name onenigheid over de vraag of er wel of niet een sluitende grondexploitatie behaald kon worden, reden was geweest waarom eerdere gesprekken tussen de partners stokten. ,,Hoe voorkomt u dat u weer in een patstelling terechtkomt?'', vroeg ze de wethouder. Volgens De Kruijf bieden de nieuwe afspraken daarvoor voldoende aanknopingspunten. ,,Ik denk dat het lukt omdat het realisme er is dat niet alles tegen alle prijzen kan.'' De raad heeft volgens hem bovendien een cruciale sleutel in handen doordat ze kan besluiten niet te onteigenen als blijkt dat de exploitatie niet sluitend is. De koop van de grond gaat dan niet door.

Overzicht recente artikelen over dit onderwerp:

'Alleen bouwen in Barneveld Noord is te simpel' (Barneveldse Krant, 30 april 2015)

'Verhuizing AZI schept nauwelijks precedent' (Barneveldse Krant, 30 april 2015)

'Financiële gevolgen Burgtdeal onduidelijk' (Barneveldse Krant, 29 april 2015)

Politiek reageert opgelucht op akkoord De Burgt II (Barneveldse Krant, 23 april 2015)

Akkoord over ontwikkeling De Burgt II (Barneveldse Krant, 21 april 2015)

Vink eist bouwstop Barneveldse wijk Veller (Barneveldse Krant, 27 november 2014)

Hoe wordt De Burgt ontwikkeld? (Barneveldse Krant, 27 november 2014)

Vier verwijten van Vink (Barneveldse Krant, 27 november 2014)

Schadeclaim Vink loopt in de miljoenen (Barneveldse Krant, 27 november 2014)

Wat eist Ontwikkelings Maatschappij Barneveld? (Barneveldse Krant, 27 november 2014)