• Omgevingsdienst-directeur Henk-Jan Baakman (rechts).

    Pauw Media

Baakman neemt afstand van eigen woorden in Zembla-uitzending

BARNEVELD Directeur Henk-Jan Baakman van de Omgevingsdienst de Vallei (OddV) neemt in een brief aan het Barneveldse college van b. en w. afstand van zijn eigen woorden die hij in een audiofragment in de Zembla-uitzending over de grondverwerking van afvalbedrijf Vink uitspreekt. Hij zei hierin dat 'de gemeente niet wil begrijpen' dat als er verontreinigde grond bijgemengd wordt bij gereinigd zand, niet helder is of de volksgezondheid niet in het geding is.

Baakman sprak de woorden tijdens een bewonersavond, enkele dagen nadat Zembla onthulde dat er vervuild zand van Vink was gebruikt onder nieuwbouwwijken. Tijdens de raadsvergadering van 12 december beweerde wethouder Aart de Kruijf stellig dat de woorden 'de gemeente wil dit niet begrijpen' niet door Baakman, maar door een omstander werd uitgesproken. Ook Baakman zelf ontkende, in een interview met deze krant, dat het zijn woorden waren. De programmamakers van Zembla bestreden die lezing en lieten er onderzoek naar doen door emeritus hoogleraar fonetiek Vincent van Heuven. Die concludeerde ('met zeer grote waarschijnlijkheid') dat het wel degelijk Baakman was die de woorden uitsprak.

In zijn brief aan het college wil Baakman 'alle verwarring over wat ik wel en niet heb gezegd wegnemen'. De OddV-directeur destilleert twee conclusies uit het onderzoek van Van Heuven: ,,Eén: naar alle waarschijnlijkheid heb ik de zin wel uitgesproken. En twee: de zin die ik uitspreek, is niet mijn mening." Want dat staat, zo schrijft Baakman, als een paal boven water. ,,Tijdens de bewonersavond heeft de wethouder immers aangegeven dat het college alle toepassingslocaties zal onderzoeken, om alle onduidelijkheid weg te nemen. De mening dat de gemeente niet wil begrijpen dat er gezondheidsrisico's kunnen zijn als er na eindbemonstering van de deelpartijen bijmenging zou hebben plaatsgevonden, is van de betreffende bewoner en niet van mij."

Baakman was eerder van mening dat de woorden ook door die bewoner uitgesproken waren, na het terugluisteren van het fragment in Zembla. Hij dacht te horen dat het bewuste zinnetje zachter was uitgesproken, door iemand met een grotere afstand tot de microfoon. Dit zei hij ook tegen De Kruijf, die daarop tegenover de raad onomwonden stelde dat de woorden niet van Baakman waren. In zijn analyse schrijft Van Heuven dat hij ervan uitgaat dat Baakman de woorden 'het niet willen begrijpen' in de mond legt bij de persoon met wie hij in gesprek is.

De Omgevingsdienst-directeur schrijft verder het vervelend te vinden dat wethouder De Kruijf in verlegenheid is gebracht door de kwestie. ,,Hopelijk draagt deze verklaring bij om de verwarring omtrent het geluidsfragment weg te nemen. Ik blijf rekenen op een verdere plezierige en constructieve samenwerking."

Op 11 april debatteert de Barneveldse gemeenteraad over onderzoeken die de afgelopen weken hebben plaatsgevonden over de vervuild-zandkwestie en het onderzoek dat de gemeenteraad zelf instelt naar de gebeurtenissen in deze zaak.