• Heliflight.nl

'Barneveld in 2030 wordt concreet'

BARNEVELD Met een doorgaande groei van Barneveld naar 65.000 tot 70.000 inwoners, meer aandacht voor duurzame energie en meer sociale samenhang binnen verschillende inwonersgroepen, wordt het toekomstplan voor Barneveld in het jaar 2030 een stuk concreter. De komende twee weken presenteert het college van burgemeester en wethouders een conceptversie van de zogeheten strategische visie. Nog vóór de zomer moet het nieuwe plan officieel vastgesteld worden door de Barneveldse gemeenteraad.

Wouter van Dijk

Iedereen die dat wil, kan het concept van het plan vanaf vandaag lezen via de website van de gemeente Barneveld. ,,Reageren kan ook, via een digitaal formulier'', zegt Wethouder Aart de Kruijf. ,,Na twee weken maken we de balans op en bundelen we alle reacties, waarna we in mei een open debat over dit plan gaan voeren met de raadsleden.''

Het is de volgende stap in een uitgebreid traject om een toekomstplan te schetsen, dat straks gebruikt wordt als basis voor allerlei nieuwe gemeentelijke plannen. ,,Zo komt er straks een nieuw vervoerplan en volgt een nieuwe woonvisie'', zegt wethouder Hans van Daalen. ,,De strategische visie ligt daar steeds als basis onder.''

In hoofdlijnen gaat het nieuwe toekomstplan, dat het eerdere plan uit 2009 vervangt, meer over de rol van de gemeente Barneveld tegenover onder meer maatschappelijke organisaties, belangenverenigingen en wijkplatform'', trapt Van Daalen een globale schets over het plan af. Met de komst van nieuwe gemeentelijke taken op het gebied van onder meer jeugdzorg en de participatiewet is er wat dat betreft veel veranderd. ,,Natuurlijk blijft de gemeente verantwoordelijk voor een sociaal vangnet, maar we zien ook dat we, veel meer dan enkele jaren geleden, afhankelijk zijn van de lokale samenleving.'' De Kruijf vult aan: ,,Dorpsplannen zijn voor ons ook van groot belang, evenals informatie vanuit burgerinitiatieven en ontwikkelingen vanuit samenwerkingsverbanden Regio FoodValley en Regio Amersfoort.''

Accenten liggen in het toekomstplan vooral ook op duurzaamheid. Vorig jaar stelde Barneveld de ambitie vast om de komende jaren twee procent energie per jaar te besparen en in 2020 twintig procent van de energie op duurzame wijze op te wekken. Van Daalen: In 2020 moeten alle nieuwbouwwoningen superduurzaam zijn, met behulp van onder meer zonnepanelen, isolatie en warmte-en koude-opslag. Ook daar moeten we ons op voorbereiden.''

Andere aandachtspunten in het nieuwe plan zijn onder meer de extra investeringen en plannen voor rioolverbetering en afkoppeling van hemelwater om de klimaatverandering het hoofd te bieden, forse verbeterslag van de verblijfsrecreatie in het buitengebied van Barneveld en de veranderde samenstelling agrarische bedrijven tegenover wonen in het buitengebied. Over dat laatste zegt De Kruijf: ,,Een recent rapport gaf ons al aan dat we tot 2030 moeten rekenen op 400.000 vierkante meter grond die in het buitengebied vrijkomt doordat agrarische bedrijven stoppen. Daar moeten we goed over nadenken. Hoe vullen we die ruimte in en welk effect heeft dat op de omgeving?''

Ook nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ICT zijn in het nieuwe plan opgenomen. De Kruijf: ,,Waarbij we het niet alleen hebben over breedband internet in het buitengebied, maar ook over het effect van internetwinkelen op de winkelcentra. Wat dat laatste betreft zien we dat de leegstand van winkelpanden in Barneveld, vergeleken met andere plaatsen, behoorlijk meevalt. Toch moeten we hiervoor waken en zeer terughoudend omgaan met detailhandel buiten de centra. We hebben eerder bijvoorbeeld wel eens plannen gehad voor een strook van detailhandel langs de Scherpenzeelseweg, globaal tussen het Van Lodenstein College en de Intratuin, maar die inzichten wijzigen we nu. We gaan nog wel uit van verhuizing van de Gamma naar deze plek, maar de rest vullen we op waarschijnlijk grotendeels met woningbouw.''

Uitgangspunt blijft dat Barneveld ook de komende veertien jaar verder groeit, met maximaal 15.000 nieuwe Barnevelders erbij, meer dan duizend per jaar. Daarvoor is woningbouw nodig, maar moet er ook aandacht zijn voor de bereikbaarheid van Barneveld en de werkgelegenheid. De Kruijf: ,,We koersen aan op 37.000 tot 40.000 arbeidsplaatsen in 2030, nu zijn dat er ongeveer 30.000.'' Van Daalen: ,,Daarnaast blijven we ons inzetten in lobby's voor aanpak van knooppunt A1/A30 en een kwartiersdienst op de Valleilijn.'' De Kruijf: ,,En de paragraaf bedrijfsterreinen uit 2009 kunnen we ook wijzigen. Toen spraken we nog de hoop uit snel te kunnen starten met Harselaar-Zuid, nu kunnen we concreet gaan nadenken over de tweede fase van dit nieuwe bedrijventerrein in aanleg.''

Het conceptplan met de titel 'Over Morgen en Meedoen' staat tot en met woensdag 23 maart online en is te vinden op www.barneveld.nl/2030.