• Aan de Amersfoortsestraat is deze week gestart met de bouw van een nieuw appartementencomplex met twintig seniorenappartementen.

    Gerwin van Luttikhuizen

Barneveld bouwt stevig door

BARNEVELD De tijd van gefaseerd en voorzichtig nieuwe wijken volbouwen in Barneveld lijkt voorbij. Dit jaar worden in Barneveld zo'n vijfhonderd nieuwe huizen gerealiseerd, een record sinds jaren. En die groeispurt zet zich ook daarna door, met volgend jaar nog eens 602 woningen en in 2018 557 nieuwe huizen. ,,Een bovengemiddelde prestatie, maar de vraag is er simpelweg ook, dus deze groei frustreert de huizenmarkt niet.''

Wouter van Dijk

Dat zegt wethouder Aart de Kruijf, als toelichting op de inmiddels zesde rapportage over woningbouw, sinds eind 2012 met de regio werd afgesproken dat nieuwbouw 'gefaseerd en gedoseerd' moet worden gerealiseerd. ,,We bouwen hier door, maar wel continu gebaseerd op de vraag die er is. En die vraag is er. Vreemd is het niet, wanneer je weet dat momenteel 7.000 Barnevelders tussen de 18 en 23 jaar oud zijn, daar zitten veel starters tussen.'' Sowieso kent de gemeente momenteel een jonge demografische samenstelling; van de 56.000 inwoners zijn er 20.000 onder de 25 jaar.

ENORM In de praktijk valt het aantal daadwerkelijk gerealiseerde huizen meestal lager uit, nuanceert De Kruijf de cijfers. ,,Omdat er altijd plannen zijn die om diverse redenen vertraagd worden. Desalniettemin zijn de aantalen nu enorm, zeker vergeleken met tien jaar geleden. Toen waren we al blij met honderd woningen per jaar en hadden we te maken met regelgeving vanuit de provincie. Vooral nieuwbouw in de kleinere dorpen was destijds een hele strijd.''

Maar ook die tijd lijkt voorbij, met momenteel naast veel verwachte woningbouw in Barneveld (Veller, Eilanden-Oost, Barneveld-Noord en verschillende locaties rondom het centrum) telt ook woningbouw in met name Voorthuizen (Holzenbosch, Blankensgoed), Zwartebroek (Dwarsakker) en Kootwijkerbroek (Hoevedorp, Kootwijkerbroek-Oost) mee in de prognoses. De forse woningbouw past volgens De Kruijf in de groeiprognose van de gemeente. De Kruijf: ,,Onderzoekers verwachten dat we in 2025 63.250 Barnevelders kennen en tien jaar daarna 68.350 inwoners. Die groei komt niet uit de lucht vallen.''

RENTESTAND Niet alleen de aantallen nemen toe, ook de prijs van de woningen. ,,We zien sinds enige tijd weer een behoorlijk stijgende vraag naar middeldure en dure koopwoningen'', zegt De Kruijf. ,,Het zijn nu vooral de hoekwoningen die het eerst weg zijn, en ook de vraag naar vrije kavels neemt behoorlijk toe. Dat was een paar jaar geleden nog wel anders.'' Belangrijke reden hiervoor is volgens hem de actuele lage rentestand voor hypotheken.

Tegelijkertijd is het ook van belang dat er sociale huur bijkomt en vooral ook appartementen. ,,Wat betreft die laatste categorie zijn we de afgelopen vier jaar voorzichtig geweest'', beaamt de wethouder. ,,Met de realisatie van de Van Dompselaerstate vreesden we een te groot aanbod in appartementen. Het tegendeel blijkt waar: de woningen zijn juist zeer in trek bij vooral senioren. Reden dus voor ons om de rem op nieuwe appartementencomplexen in de buurt van winkelcentra los te laten.''

Zo is momenteel gestart met een nieuw complex aan de Amersfoortsestraat, zijn er plannen voor een nieuw complex op de Gamma-locatie aan de Rozenstraat en ligt ook een plan voor een complex op de locatie van de oude Citroëngarage aan de Thorbeckelaan op de tekentafel. Voor sociale huur- en koopwoningen komt de gemeente daarnaast ,,over enkele maanden'' met een nieuw plan, belangrijk voor woningzoekenden in deze sector.

Volgens de wethouder neemt het Barneveldse woningarsenaal niet alleen kwantitatief, maar ook kwalitatief toe. ,,We zien in de nieuwe wijken qua architectuur steeds meer een mix aan type woningen, dat is een belangrijke ontwikkeling voor de leefbaarheid.''