• Wouter van Dijk

Barneveld krijgt dierentuin

BARNEVELD MBO-school Groenhorst Barneveld heeft concrete plannen om binnen nu en enkele maanden de officiële status van een dierentuin te bemachtigen. ,,Waarmee we de eerste school in Nederland zijn die deze stap zet.'' De school ziet in de dierentuinfunctie vooral meer educatieve mogelijkheden op het gebied van dierverzorging.

Wouter van Dijk

Nu al zijn in en rond de school zo´n tweeduizend dieren te vinden. ,,Dat gaan er de komende tijd snel meer worden.'' Dat is althans de ambitie van de groene school, zegt directeur Gertwim de Haas. Sinds realisatie van de nieuwbouw van het Groenhorst aan de Barnseweg, een project dat ruim twee jaar geleden werd afgerond, is het aantal dierenverblijven al fors uitgebreid. Naast reptielen, vissen en exotische vogels zijn er bijvoorbeeld ook stokstaartjes, alpaca´s, wolvarkens en uilen te vinden, maar bijvoorbeeld ook geiten, schapen, konijnen en kippen. ,,En daar komen binnenkort enkele bijzondere zoogdieren bij.'' Welke dat zijn, wil hij nog niet prijsgeven. ,,Kijk, olifanten of giraffen komen hier natuurlijk niet, maar er zijn zeker bijzondere dieren die we hier een plek kunnen geven.''

LEERPROJECT Groenhorst startte het werken met dierenverblijven als onderdeel van het onderwijs, waarbij dierverzorging centraal staat. ,,Elke keer als er een dierenverblijf bij komt, wordt dat een leerproject voor studenten. Zij regelen de contacten, schrijven een plan voor de verzorging van de dieren en onderzoeken aan welke voorwaarden het verblijf moet voldoen bijvoorbeeld.''

ROGGEN Inmiddels blijft het aantal dieren in de school en op het buitenterrein groeien. ,,Zo werken we nu aan een nieuw waterverblijf bij de hoofdentree, waar straks roggen komen te zwemmen.'' Om meer en meer de dierentuinfunctie in te vullen, heeft de school bij het ministerie van Economische Zaken een aanvraag voor een vergunning hiertoe ingediend. ,,We verwachten binnen enkele maanden helderheid daarover.''

REGISTRATIE Voorafgaand is de school sinds dit weekend al wel opgenomen in het registratiesysteem van ZIMS, een organisatie waarbinnen bijna duizend dierentuinen wereldwijd zijn aangesloten. ,,En dat is een heel mooie stap vooruit'', zegt De Haas. ,,Dat systeem is de basis voor het uitwisselen van gegevens over dieren en diersoorten, zodat vergeleken kan worden met collecties van andere dierentuinen. Leerlingen kunnen gegevens over de collecties van andere dierentuinen, met bijvoorbeeld informatie over lichaamsgewicht of rantsoen van een bepaalde diersoort, via het systeem makkelijk inzien. Als de vergunning daar straks bij komt, kunnen we ook gaan denken aan het uitwisselen van de dieren zelf.''

PUBLIEK Bij een dierentuin hoort ook publiek. ,,Dat is inderdaad één van de voorwaarden en daar werken we aan. Nu al is sowieso het buitenterrein altijd te bezoeken om de dieren te bekijken en doordeweeks kunnen belangstellenden ook de dieren binnen bezoeken. We zien daarin een groeiende belangstelling. Sowieso zijn er altijd dierverzorgers aanwezig en is er ook toezicht.''

Voorlopig is de dierentuin in wording in Barneveld gratis toegankelijk. ,,We hebben geen concrete plannen om met onze dierentuin geld te verdienen, omdat het doel van de dieren een educatieve functie is. Tegelijkertijd kijken we ook naar de kosten van verzorging. Wie weet gaan we, als dit project verder ´uit de hand loopt´, toch entree vragen. Maar dat is voorlopig dus niet aan de orde.''