• ...

Barneveld: 'Luilak ís helemaal geen traditie'

BARNEVELD Het 'Luilakken', het moment dat jongeren in de nacht voorafgaande aan Koningsdag met brommers zonder uitlaat rondjes rijden door de wijken, ís helemaal geen traditie. ,,Het is iets van de laatste jaren en vindt in alle dorpen in de gemeente Barneveld plaats. Van een gebruik of gewoonte die van de ene op de andere generatie wordt doorgegeven, is geen sprake.''

Wouter van Dijk

Dat stelt het Barneveldse college van burgemeester en wethouders, in antwoord op eerder gestelde schriftelijke vragen van de CDA-fractie. De lokale politiek roert zich nu in dit fenomeen, nadat briefschrijver Jaap Dusschooten enkele dagen na Koningsdag in deze krant de knuppel in het hoenderhok gooide en aangaf veel last te hebben gehad van de 'Luilakkers'. Veel mensen storen zich aan Luilak, vooral vanwege het geluidsoverlast. Anderen vinden dat het gebruik één keer per jaar moet kunnen. Dat de meningen verdeeld zijn, bleek ook uit een online peiling van Lokaal Belang. In de discussie stellen veel Barnevelders dat verbieden jammer zou zijn, vanwege de traditie.

Het CDA wilde, los van die discussie, ook weten hoe het zit met de verkeersveiligheid en de rol van de politie. ,,De politie laat de overlast op die ochtend oogluikend toe'', stelt het college. In principe is het verboden zonder uitlaat rond te rijden. ,,Alle voertuigen op de openbare weg moeten voldoen aan de geldende keuringsnormen.'' De politie houdt volgens het college wel enig toezicht, gelet op de verkeersveiligheid en het verkeersgedrag. ,,Het is altijd mogelijk om, wanneer zich excessen voordoen, de politie te bellen.'' Een evenementenvergunning voor 'Luilak' wordt niet afgegeven. ,,Het is dus ook niet bekend wie de deelnemers zijn.''

De fracties van Pro'98, Burger Initiatief, CDA en ChristenUnie roepen het college via een motie vanavond tijdens de raadsvergadering op binnenkort met de Luilak-jongeren om tafel te gaan om te praten over hun gedrag, over verkeersveiligheid, over de starttijd en over routes waarbij gevoelige locaties als verzorgingscentra worden gemeden. Dit om irritatie en discussie in de toekomst te voorkomen. Op voorhand van deze motie stelt het college nu al om, in goede samenwerking met de jongerenwerkers, in overleg te proberen te komen met Luilak-deelnemers. ,,Zodat we in gesprek kunnen gaan over deze vorm van Luilak.''